Parents in school

Strong parents make strong schools. On this page you'll find various ideas to work with parents and organisation offering their help. 

 

Materiaal om te werken aan ouderbetrokkenheid
Toolbox onderwijs Tips voor oudercontacten Tips voor huisbezoeken Spiegel "Betrokken ouders" 7 dimensies van ouderbetrokkenheid
Brochure "Welkom op school" Tips voor heldere communicatie Draaiboek "Focusgroepen met ouders" Databank vertaalde brieven Huiswerktips voor ouders
CLB-folder voor ouders Inspiratiegids voor een goede samenwerking tussen ouders en secundaire scholen Participatiehuis    

 

Acties in Antwerpen
Kijkdagen Dag van de ouder Inspiratiedag "Betrokken ouders" Resultaat focusgroepen
Good practices Antwerpen Handelingsgericht werken Ouderbetrokkenbheid in het secundair onderwijs  

 

Aanbod van organisaties in Antwerpen
Naam van het aanbod Wat is het aanbod? Organisatie  Kleuteronderwijs Lager onderwijs Secundair onderwijs
De Kleine Scholier Maandelijkse oudergroepen rond het belang van kleuteronderwijs De Schoolbrug VZW X    
De Leertrein Wekelijkse huisbezoeken ter versterking van een onderwijsondersteunend thuisklimaat De Schoolbrug VZW   X  
Alle Ouders aan Zet Ondersteuning bij alle mogelijke activiteiten voor ouders op school De Schoolbrug VZW X X X
Kies Raak! Uirgewerkte ouderbijeenkomsten rond talenten en studiekeuze De Schoolbrug VZW   X X
De Grote School Ouderbijeenkomsten met informatie over het leerproces in het eerste leerjaar De Schoolbrug VZW   X  
Kaap Nederlandse lessen voor anderstalige ouders op school Onderwijsbeleid en De Schoolbrug VZW X X X
Samen School Maken Ouderbijeenkomsten met thema's naargelang de behoeften van de school en vragen van ouders De Schoolbrug VZW X X  
Vrije tijd Ouderbijeenkomsten rond het belang van vrije tijd De Schoolbrug VZW   X X
Veilig op het internet Computerklassen voor ouders Vormingplus   X X
Positief opvoeden Ouderbijeenkomsten met informatie over het opvoedingsproces van hun kind Opvoedingswinkel Antwerpen X X  
Opvoeding bespreekbaar maken & opvoedingswinkel Ouderbijeenkomsten met interactieve gesprekken rond opvoeding Opvoedingswinkel Antwerpen X X X
Peuter in zicht Ouderbijeenkomsten rond opvoeding van een kind in het kleuteronderwijs (tot 3.5 jaar) Opvoedingswinkel Antwerpen X    
Infoaanbod Meldpunt Onderwijs Infosessies voor ouders rond rechten en plichten met betrekking tot onderwijs Meldpunt onderwijs - De8 VZW X X X
Schouder aan
(sch)ouder
Ouderbijeenkomsten vertrekkende van de eiigen ervaring van ouders met hun opvoeding Integratiecentrum - De8 VZW   X  
Mijn kind en ik
Een cursus voor het opvoeden van kinderen
Interactieve groepsgesprekken rond opvoeden de werking van de school Centrum voor basiseducatie - Els Denissen X X X
Tolken en vertalen Efficiënter communiceren met anderstalige ouders door middel van sociale tolken Stedelijke tolk- en vertaaldienst (STA) X X X