Mijn kind en ik

Een cursus voor ouders over opvoeden van kinderen.

Een aanbod voor laaggeschoolde (mogelijk anderstalige) ouders met een goede mondelinge basis Nederlands waarbij gewerkt wordt met volgende methodieken/werkvormen:

 • interactief; groepsgesprek
 • Opvoeden Zo, Ouders Actief, materiaal uit de school: agenda, rapport, brieven…, Klasse voor Ouders
 • opdrachten voor thuis: observaties, concrete tips (vb. complimentjes geven…)
 • nadruk op competenties van ouders en empowerment; vertrekken vanuit eigen ervaringen en verhaal van de ouders

Er wordt gewerkt met volgende thema’s:

 • positief opvoeden: stimuleren, aanmoedigen, belonen, grenzen stellen, omgaan met ongewenst gedrag
 • de school: het schoolteam, CLB, school en thuis (huiswerk, oudercontact…)
 • kind & taal
 • spel & vrije tijd
 • kinderen en internet
 • De thema’s worden in overleg met ouders en school bepaald.

Duur en intensiteit

15 u (verspreid over 5 of 6 bijeenkomsten) of 30 u (verspreid over 10 bijeenkomsten)

Engagement

Verwachtingen ten aanzien van de school:

 • werving (liefst 10 à 12 deelnemers; 8 deelnemers is het absolute minimum)
 • Niveau Nederlands van de deelnemers: een minimum aan begrip van de Nederlandse taal is nodig (min. 1.1)
 • onthaal van ouders
 • accommodatie: koffie, lokaal, TV/DVD, internet,...
 • fotokopies
 • Er wordt een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt

Dit aanbod wordt georganiseerd door CBE Open School en is gratis.

Contact

Leen Prims

03 230 22 33

leen.prims@cbe-antw.be 

Labels

Dienstverlening 
Onderwijsniveau 
Beleidsthema's