Antwerp Children's Zone

Vandaag zijn er al heel wat initiatieven om kinderen veel kansen te geven, maar niet elk kind krijgt evenveel kansen. Teveel kinderen vinden moeilijk aansluiting zowel op school als in de vrije tijd en verlaten de school zonder diploma. Antwerp Children’s Zone wil met bijkomende acties en ondersteuning ervoor zorgen dat àlle kinderen nog meer kansen krijgen en zo hun talenten ontdekken én ontwikkelen.

Hoe gaan we dit waarmaken?

Children’s Zone start op 't Kiel en lanceert een aantal nieuwe initiatieven in de wijk. Elke deelnemende school vult in naar eigen behoeften en mogelijkheden. Enerzijds zijn er acties voor kinderen en jongeren. Anderzijds zijn er initiatieven voor scholen en begeleiders. Meer informatie over Kiel als pilootwijk.

Activiteiten voor kinderen en jongeren

Studio Kompas
Woensdagnamiddagactiviteiten voor kinderen tussen 9 en 12 jaar. Kinderen ontmoeten inspirerende Kielenaars. Deze rolmodellen komen uit allerlei hoeken van de arbeidsmarkt: chirurgen, regisseurs, journalisten… Op een speelse en interactieve manier proeven ze van uiteenlopende toekomstmogelijkheden. 
Kunstkuren
Aanbod muziek, tekenen, dans en toneel: Leerlingen kunnen aansluitend op de schooluren een opleiding (muziek, tekenen,…) in een wijkafdeling van de academie volgen, die opgericht wordt in of rond de school. 
Let's Go Urban
Dit voorjaar al zijn er meer plaatsen voor kinderen en jongeren in sport- en vrijetijdsactiviteiten (voetbal, pleinwerking, … ). We voorzien een extra aanbod van Let’s Go Urban op school. 
Summer Academy
Zomerschool gedurende drie weken tijdens de zomervakantie in samenwerking met Teach for Belgium. Kinderen leren bij (tijdens de voormiddag) en ontspannen zich aan de hand van vrijetijdsactiviteiten (in de namiddag). 
Aanbod wijkpartners
Pop-up aanbod TIR, meisjeswerking, sportaanbod Kiel, zomerbar, pleinwerking – schoolwerking KRAS… 
En andere...
Het aanbod wordt nog uitgebreid. U leest er hier later alles over.

De zes principes van Antwerp Children's Zone

Samen met scholen, partners en experten bepaalde de stad een aanpak waarbij het kind centraal staat. 

 

Een professionele carrière
voor ieder kind
Leerwinst voor ieder kind Kwaliteitsvolle verbindingen
Geloof in groei Pijplijn-benadering Een integraal wijktraject

Meer informatie

Van start met Antwerp Children’s Zone

Totaalvisie achter Antwerp Children’s Zone

Brochure Antwerp Children's Zone