Geloof in groei

Ieder kind en de ontwikkeling van zijn of haar talenten en passies worden benaderd vanuit een growth mindset die uitgaat van het geloof in groei. Die ingesteldheid geven we bij voorkeur aan het kind zélf mee tijdens de eerste drie levensjaren.

Groeien door ervaring en inspanning

Professor Carol Dweck, psychologe aan de Stanford universiteit, deed in 2006 baanbrekend onderzoek rond de fixed en growth mindset:

  • Mensen met een fixed mindset gaan ervan uit dat eigenschappen - intelligentie, persoonlijkheid, talenten - vast staan: mensen zijn slim of dom, goed in talen of niet.
  • Mensen met een growth mindset geloven dat je vaardigheden en talenten kunt ontwikkelen. Dat mensen op tal van vlakken van elkaar verschillen, maar dat ze wel allemaal kunnen groeien door ervaring en inspanning.

Professor Dweck stelde vast dat de fixed mindset leidt tot onderpresteren, een negatiever zelfbeeld, faalangst en minder slaagkansen. Maar dat de growth mindset zorgt voor betere prestaties en een positiever zelfbeeld. De installatie van een growth mindset bij begeleiders en jongeren is dus essentieel om leerachterstand weg te werken.

Growth mindset als startpunt

Binnen Antwerp Children’s Zone moeten kinderen dan ook al binnen hun eerste drie levensjaren kennismaken met de growth mindset en leren inzien dat ze hun eigen leven bepalen. Dit is het startpunt voor alle volgende jaren: het bepaalt hoe het kind verder met zijn passies en talenten omgaat. Tegen 18 à 25 jaar kan de jongere voor zichzelf dan ook een context creëren die een bewuste ontwikkeling van zijn talent mogelijk maakt.

Terug naar Antwerp Children's Zone