Integraal wijktraject

Om de leerwinst voor ieder kind te vergroten, zodat het naar een professionele carrière kan doorstromen, is er nood aan een positieve, veilige en stimulerende context. Namelijk: een goed functionerend gezin en een wijk met een hoog welbevinden, waar je graag wilt blijven.

Aangename, stimulerende wijk

Het is belangrijk dat de wijk voor elke leeftijdscategorie optimale ontwikkelingskansen biedt en dat de beleving per leeftijdsgroep ook voldoende verandert, zodat de wijk aantrekkelijk en uitdagend blijft. Daarom werden binnen de pijplijn ‘Beleving van de wijk’ leeftijdsgebonden verwachtingen geformuleerd waaraan de wijk moet voldoen - gaande van een veilige thuishaven die aanvoelt als een speelse buurt met kansen voor sociale verbondenheid, tot een wijk van waaruit jongeren tussen 18 en 25 jaar bruggen slaan naar onder meer onderwijs, werk en sociale participatie.

Goed functionerend en ondersteunend gezin

Niet alleen de wijk moet een plek zijn waar kinderen aan de slag kunnen met hun passies en talenten. Ook binnen het gezin moet dat kunnen. Daarom is er ook een pijplijn ‘Gezin’. Die focust op een veilige thuishaven met de nodige begrenzing en oog voor een growth mindset, waarin geleidelijk aan ingezet wordt op ‘loslaten’ en ‘zelfsturing van de jongere’.

De pijplijn ‘Gezin’ is niet voor alle gezinnen zomaar weggelegd. Er moet daarbij sprake zijn van een ‘goed functionerend gezin’. Daarom zet Antwep Children’s Zone ook in op de vier randvoorwaarden daarvoor: gezondheid, geld, gemeenschapsdeelname en geletterdheid. Zo creëren we een positief leer-klimaat en dat is onmisbaar om uiteindelijk de leerwinst te vergroten.

Terug naar Antwerp Children's Zone