Kwaliteitsvolle verbindingen

Bouwt kwaliteitsvolle verbindingen met en tussen het kind, de leerkracht de school, de ouders, en wijk…

Iedereen zet in op kwaliteitsvolle verbindingen - gericht op interactie en feedback - tussen de kinderen, de leerkrachten, de school en de wijk. De samenwerking tussen de school en wijkorganisaties schept een ruime leer- en leefomgeving (brede school). En door alle kwaliteitsvolle verbindingen vergroot de leerwinst.

Verbinding tussen kinderen onderling en tussen kinderen en hun leerkracht:
 • Bevordering van de interactie tussen kinderen, waardoor ze leren van elkaar.
 • Aandacht voor wederzijdse onderbouwde feedback tussen de kinderen onderling en met hun leerkracht of begeleider.
 • Stimulans om het kind meerdere rollen te laten opnemen - bijvoorbeeld tijdens een les wiskunde kan er een ‘oplosser’, een ‘verbeteraar’, een ‘helper’, een ‘leraar’, … zijn, waardoor er meerdere talenten ontwikkeld worden.
 • Inbouwen van keuzemogelijkheden, waardoor het kind zijn leerproces kan aanpassen aan zijn interesses, sterktes of verbeterpunten.
Verbinding tussen onderwijs en gezin en tussen gezin en wijk:
 • Verkleinen van de kloof tussen gezin en school/wijk via wederzijdse feedback en aanpassingen.
 • De samenwerking tussen het gezin en de school/wijk is gericht op de sterktes van het gezin en de versterking ervan. Ouders worden niet alleen aangesproken bij problemen.
 • De samenwerking moet steeds een concrete, aantoonbare impact hebben op het niveau van het kind.
Samenwerking tussen onderwijs, wijk, jeugdinstellingen, vrijetijdsaanbieders, werkveld, ... :
 • Dit leidt tot een mix van formeel, informeel en non-formeel leren.
 • Er wordt over organisaties heen aan het Talentenprofiel van ieder kind gewerkt.
 • De samenwerking moet tot concrete, voelbare acties voor ieder kind leiden.
Samenwerking met het beleid:
 • Het beleid bepaalt het kader waarbinnen Antwerp Children’s Zone zich ontwikkelt, met daarin de voorwaarden en mogelijkheden voor de organisaties.
 • Er wordt een langetermijnvisie voor een positief wijktraject uitgewerkt. 

Terug naar Antwerp Children's Zone