Leerwinst voor ieder kind

Gericht op het vergroten van leerwinst van elk kind.

Binnen Antwerp Children’s Zone streven we naar het vergroten van de leerwinst. Zo wordt er doorgestroomd naar een professionele carrière. Een hoge verwachting die haalbaar wordt gemaakt door te werken met motiverende en uitdagende tussendoelen, en met een flexibele weg er naartoe.

Inhoudelijk sterk programma

De focus ligt op een sterke professionele carrière. Daarom is het vergroten van de leerwinst niet alleen een taak van het onderwijs, maar ook van de vrijetijdsaanbieders. Samen garanderen ze een inhoudelijk sterk programma voor de jongeren - dat is dé belangrijkste basisvoorwaarde om de leerwinst te vergroten. Dit programma krijgt vorm in enkele talentdomeinen, waarin de kinderen zich kunnen ontwikkelen en die ze volgens pijplijnen, uitgewerkt in leeftijdscategorieën, doorlopen.

Op algemeen en individueel niveau

Voor het vergroten van de leerwinst moeten er doelen opgesteld worden op het niveau van de volledige groep en op het niveau van het individu:

  • op algemeen niveau wordt verwacht dat er meer jongeren aan een professionele carrière beginnen en erin slagen om op een duurzame manier werk te vinden.
  • op individueel niveau moet iedere jongere op basis van zijn talent en passie kunnen bepalen wat hij of zij wilt doen. Iemand kan dus perfect voorbereid zijn op de start van een professionele carrière, maar er toch voor kiezen om huisman of -vrouw te worden - zonder zich er sociaal, economisch of cultureel toe verplicht te voelen.

Antwerp Children’s Zone focust op ieder kind. Dat betekent dat ook de meest kwetsbare onder hen voldoende aandacht moeten krijgen. Meer nog: door hun moeilijke leefomstandigheden - die meer beperkingen en hinderpalen met zich meebrengen - is een voorrangsbehandeling zelfs verantwoord.

Terug naar Antwerp Children's Zone