Pijplijn-benadering

Binnen Antwerp Children’s Zone blijft iedereen aan boord - van 0 tot 25 jaar. Daarvoor worden per talentdomein pijplijnen gecreëerd, opgedeeld in leeftijdscategorieën die de ontwikkeling van kind over jongere naar jongvolwassene tonen. 

Leeftijdsgebonden ontwikkelingen per talentdomein

Er zijn acht talentdomeinen waarbinnen ieder kind zich kan ontwikkelen: taal, sport, kunst & cultuur, economie, wereld, sociaal, zingeving en STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics). Ieder kind kan, ongeacht zijn leeftijd, in één of meerdere domeinen talenten ontdekken en ermee experimenteren.

Voor elk van die talentdomeinen wordt een pijplijn-benadering gepromoot - uitgewerkt in zes leeftijdscategorieën. De verwachtingen die aan die leeftijdscategorieën vasthangen zijn een goede indicatie, maar nemen niet weg dat ieder kind zich op zijn eigen tempo ontwikkelt.

Extra aandacht voor ‘taal en meertaligheid’ en ‘doorstromen’

  • De pijplijn ‘taal en meertaligheid’
    Taal en meertaligheid zijn volgens de wetenschap van wezenlijk belang voor onderwijssucces. Taal bepaalt en verrijkt de communicatie, en vormt de toegangspoort naar onderwijs en werk. Daarbij moet ook het spreken en begrijpen van andere talen aangemoedigd worden. Taalontwikkeling moet overal de nodige aandacht krijgen - zowel in de school, als tijdens de vrije tijd. Zo ontstaan er voldoende oefenkansen om taal op een hoog niveau te ontwikkelen.
  • De pijplijn ‘doorstromen’
    Dit maakt duidelijk hoe elke leeftijd met talenten en passie omgaat - die kunnen immers blijvend veranderen en aangevuld worden. Per leeftijdsgroep zijn er andere aandachtspunten: het start met een sterke nadruk op growth mindset, gaat over naar spelende eerste school- en leerervaringen, en zoomt steeds sterker in op experimenteren (alleen of in groep) en zelfonderzoek, om uiteindelijk op het kiezen en sturen van talenten te focussen.

Terug naar Antwerp Children's Zone