Professionele carrière voor ieder kind

Het ultieme doel: ieder kind moet, op basis van zijn of haar eigen talenten en passies, kunnen doorstromen naar een professionele carrière. Antwerp Children’s Zone heeft dus niet het hoger onderwijs als eindpunt (want die stap is niet voor iedereen weggelegd) maar wel een sterke professionele carrière, gebaseerd op wat je goed kunt én graag doet.

Veel ontwikkelingskansen

De weg naar een sterke professionele carrière verloopt via ‘doorstroming’ - langs een ononderbroken traject. Dat lukt als de wijk waarin het kind opgroeit voldoende ontwikkelingskansen biedt. Zo kan het kind veel proberen en experimenteren. In dat geval zullen de keuzes op weg naar die carrière niet meer - of toch veel minder - sociaal-economisch bepaald worden.

Talenten in kaart brengen

Als je als kind je eigen talenten en passies kunt ontwikkelen en regisseur mag zijn van je eigen traject, dan moet je die talenten en passies ook in kaart kunnen brengen. Zodat iedere begeleider en leerkracht erop kan inspelen en erover in gesprek kan gaan. Dat lukt bijvoorbeeld via een digitaal Talentenprofiel, dat overal toegankelijk is - over de school- en wijkgrenzen heen. 

Terug naar Antwerp Children's Zone