Totaalvisie - Antwerp Children's Zone

In Antwerp Children’s Zone staat ieder kind centraal - ongeacht de sociaal-economische achtergrond - en blijft iedereen aan boord, van 0 tot 25 jaar. 

Ieder kind wordt benaderd vanuit een positieve waardering - een growth mindset in de ontwikkeling van talenten en passies. Die ingesteldheid wordt bij voorkeur aan het kind zélf meegegeven in eerste drie levensjaren. Dit is de startpunt: vanaf hier begint het doorlopen van de pijplijn. Zo stroomt het kind, op een ononderbroken manier, door naar een professionele carrière met de eigen talenten en passies als basis.

Kenmerkend voor Antwerp Children’s Zone: het kind is regisseur van zijn of haar eigen traject. Maar aan de hand van een digitaal Talentenprofiel kan iedere begeleider/leerkracht het kind opvolgen, en over zijn of haar talenten en passies in gesprek gaan.

Er wordt gezorgd voor kwaliteitsvolle verbindingen met en tussen het kind, de leerkracht, de school en de wijk. Die zijn gericht op interactie, gestoeld op wederzijdse feedback, en laten toe om meerdere rollen op te nemen. Dit zijn de cruciale hefbomen die  Antwerp Children’s Zone zal inzetten om de leerwinsten van het kind te vergroten. Deze ambitie vraagt om een positieve, veilige en stimulerende context - zowel bij het gezin als in de wijk. Omdat hierbij wordt uitgegaan van een goed functionerend gezin, zet Antwerp Children’s Zone ook in op de randvoorwaarden daarvoor (gezondheid, geld, gemeenschap, geletterdheid).

Concreet: om ieder kind laten doorstromen naar een sterke professionele carrière - het ultieme doel van Antwerp Children’s Zone - wordt ingezet op ‘het vergroten van de leerwinst’ en op ‘de creatie van een positief wijktraject’, om zo dus zowel de schoolresultaten als het welbevinden te verhogen.

Totaalvisie Antwerp Children's Zone

Lees het volledige eindrapport van Antwerp Children's Zone.

Terug naar Antwerp Children's Zone