Leren & delen

De werkgroep Anderstalige Nieuwkomers van LOP Antwerpen organiseert voor de tweede keer de methodiekenmarkt ‘Anderstalig en Divers’ voor het basisonderwijs. Iedereen is welkom op vrijdagvoormiddag 10 november 2017. 
Kleine kinderen worden groot. Ze groeien, samen met hun juffen en meesters, leraren en leraressen, mama's en papa's. Betrokken ouders maakt voor vruchtbare schoolgrond. Iedereen groeit met betrokken ouders. Want groeien doen we samen. Pluk de vruchten van uw inzet en organiseer een Dag van de Ouder!
Op dinsdag 24 januari organiseren de Antwerpse OKAN-coördinatoren i.s.m. het LOP (Lokaal Overlegplatform Antwerpen) en Onderwijsbeleid Antwerpen een lezing over migratie, trauma en jonge anderstalige nieuwkomers.
Op 28, 29 en 30 juni 2017 vinden in Antwerpen de Onderwijs Research Dagen plaats. Het thema is Onderwijs, onderzoek met impact. Met dit thema verwelkomen we in Antwerpen iedereen die in het brede onderwijsveld via kwaliteitsvol en innovatief onderwijs | onderzoek een impact beoogt te realiseren.
Lezing: Taalonderwijs in de 21ste eeuw 'is iedereen nog mee?' door Kris Van den Branden
Het taalonderwijs staat in de 21ste eeuw voor een resem uitdagingen. Het moet alle leerlingen kansen bieden om de taalcompetenties te verwerven die in de samenleving van de 21ste eeuw van cruciaal belang zijn. Welke zijn die, en hoe kan daaraan optimaal gewerkt worden? 
Op maandag 24 oktober bogen meer dan tachtig deelnemers zich over de adviezen van onderzoeksgroep Rebel voor een Antwerp Children’s Zone. In vijf werkgroepen dachten ze na over de wenselijke vertaling van deze adviezen voor het Kiel.
Kom naar de method(iek)enmarkt in Atlas! De werkgroep anderstalige nieuwkomers van LOP Antwerpen basisonderwijs organiseert deze markt op donderdag 20 oktober 2016 van 13.00 uur tot 16.00 uur (doorlopend).
Ook al is deelnemen belangrijker, winnen is toch zeker zo plezant. En winnen, dat is precies wat scholen doen die deelnemen aan de Dag van de Ouder. Niet zomaar een klein beetje, nee, ze realiseren winst op alle vlakken!
Ontdek de workshop 'Inspiratie overal!' tijdens de lerarendag van het Letterenhuis. De workshop moedigt jongeren van de derde graad BSO en TSO aan om hun eigen literaire en creatieve talenten te ontdekken. Ze gaan met tips van schrijver Ish Ait Hamou op zoek naar inspiratie en maken een literair-artistiek stuk.
In het najaar van 2016 organiseert het Netwerk rond Inclusie 2 lerende netwerken voor leerkrachten basis en secundair uit het regulier onderwijs én 3 lezingen met de focus op omgaan met gedragsmoeilijkheden in de klas. De 3 lezingen staan open voor alle geïnteresseerden.

Pagina's