Crisisoefeningen voor scholen

Om scholen beter voor te bereiden op een crisissituatie biedt onderwijsbeleid 2 keer per schooljaar de kans aan 2 basisscholen en 2 secundaire scholen om een crisissituatie te oefenen. In een crisisscenario wordt de school geconfronteerd met een niet-alledaagse  situatie waarbij ze hun communicatieve vaardigheden, zowel schoolintern als -extern, oefenen en de schooleigen noodprocedures toetsen.

De crisisoefeningen worden netoverschrijdend georganiseerd voor geïnteresseerde Antwerpse scholen. In een veilige omgeving wordt het schoolteam geconfronteerd met een uitdagende crisissituatie waarbij op verschillende vlakken en niveau’s moet gehandeld worden. De bestaande noodprocedures worden getoetst, de focus ligt echter voornamelijk op communicatie; naar de leerlingen, personeel, ouders, pers, ...

Aan de hand van een voorbereidend gesprek en rondleiding in de school wordt een zo realistisch mogelijk scenario geschreven van een crisissituatie in een school of daarbuiten, waarbij de school op een of andere manier betrokken raakt.

In de crisisruimte van de stad wordt samen met de rampenambtenaar en woordvoerder(s) van de politie het scenario ‘gespeeld’. Dat wil zeggen; aan de hand van een powerpointpresentatie wikkelt het scenario zich chronologisch af, waarbij op verschillende momenten wordt gevraagd naar de actie/reactie van de directeur en zijn schoolteam.

Wenst u als directeur deel te nemen aan een crisisoefening, neem contact op met uw preventieadviseur. 

crisisondersteuning nodig?

Evaluatie

Wij hechten veel belang aan uw mening en hoe u de crisisoefening ervaren heeft. Evalueer de crisisoefening.

Labels

Dienstverlening