Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Het Overstagg stappenplan voor schoolteams is bedoeld als hulp voor scholen die adequaat willen reageren op grens-overschrijdend gedrag.

Wie in een school werkt, wordt wel eens geconfronteerd met gedragsproblemen, agressie en zelfs criminaliteit. Meestal worden problemen snel opgelost, of weet je zelf de situatie te hanteren. Maar soms heb je het gevoel: dit kan ik niet alleen oplossen, hier is een grondigere aanpak nodig. Het gaat dan om leerlingen die zo’n onaanvaardbaar gedrag vertonen dat ze de opdracht van de school ernstig bemoeilijken. Zulke leerlingen vormen een minderheid, die echter veel aandacht vraagt. Als jongeren met ‘afwijkend gedrag’ niet tijdig worden gedetecteerd en geholpen, bestaat het risico dat dit afwijkend gedrag onaanvaardbare vormen aanneemt. 

Het Overstagg stappenplan is bedoeld als hulp voor scholen die adequaat willen reageren op grens-overschrijdend gedrag. Het gaat hierbij over:

  • fysiek geweld in de school of op weg van en naar de school;
  • verbaal geweld in de school of op weg van en naar de school;
  • moedwillige vernielingen en kleine criminaliteit.

Wat mag u concreet van de vorming verwachten?

Overstagg heeft niet alleen aandacht voor hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag, maar geeft u ook informatie over een mogelijke preventieve en proactieve aanpak. 

  • We geven u een leidraad en mogelijke tools om een stappenplan uit te werken, zodat u duidelijk in kaart kan brengen over welke middelen uw school nu al beschikt, aan welke punten gewerkt moeten worden en hoe uw school in de toekomst wil omgaan met mogelijke problemen.
  • We geven u, aan de hand van concrete voorbeelden, opties over hoe om te gaan met verschillende vormen van agressie, waarbij we aandacht besteden aan de eerste reactie, aangezien die vaak bepalend is voor het verdere verloop van de situatie, de analyse van de feiten en het plannen van de te nemen maatregelen.
  • Daarnaast geven we ook informatie over de mogelijke aanpak voor jongeren / situaties die u zelf niet meer in de hand heeft. De werking van het SWAT en het crisisondersteuningsteam wordt verduidelijkt; ook over de samenwerking met politie en jeugdparket wordt een toelichting gegeven.
  • We willen hiermee scholen in de stad ondersteunen bij moeilijke schoolsituaties. We hopen dat Overstagg je inzichten, uitgangspunten en nuttige ideeën kan geven om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken en herhaling ervan te voorkomen of te beperken.

 

Voor wie

Voor leerkrachten, directeurs, CLB medewerkers, schoolteams of vertegenwoordigers

Wanneer

In onderling overleg te bepalen

Waar

Bij u op school of op een andere locatie, in overleg.

Engagement

Deze vorming is gratis.

U bent overtuigd? 

Vraag een vorming aan via het formulier onderaan deze pagina.

aanvraagformulier vorming Overstagg
Gebruik enkel cijfers