Schoolprojecten

Wilt u anderstalige ouders van kinderen op uw school de kans geven Nederlands te leren? Wilt u hen nauwer betrekken? Dan is Kaap het project voor uw school.
Ook dit jaar werken we in Antwerpen opnieuw met een online aanmeldingssysteem voor alle kleuterscholen en lagere scholen van het basisonderwijs. Ouders moeten hun kind dus eerst aanmelden voordat ze het kunnen inschrijven in de school.
Strong parents make strong schools. On this page you'll find various ideas to work with parents and organisation offering their help. 
Erfgoed is overal. Vaak dichterbij dan we denken. De dienst Monumentenzorg  Antwerpen, Herita en onderwijsbeleid Antwerpen willen on(t)roerend erfgoed dichter bij de kinderen brengen. Monumentenzorg zocht en vond alvast 10 gebouwen die graag hun deuren voor u openen. 
Neem met uw klas/school uit het lager onderwijs het peterschap op over een historisch gebouw en maak het monument mee toegankelijk én kindvriendelijk. 
Ouderbetrokkenheid slaat op de verbondenheid van ouders met ( de school van ) hun kinderen en de ruime interesse van ouders voor het schoolgebeuren. Betrokkenheid is vooral een houding. Ouderbetrokkenheid is daarom niet hetzelfde als ‘de school bereikt de ouders'.
De samenwerking tussen ouder en school veronderstelt enerzijds dat de ouders actief betrokken zijn op de ontwikkeling van hun kind en het klas - en schoolgebeuren. Anderzijds moet de school actief betrokken zijn op de kinderen en hun ouders. Ouderbetrokkenheid wijst dus op een wederzijdse relatie tussen ouders en school. 
Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over de STAM-schoolprojecten. 
U broedt op een onderwijs vernieuwend idee. U wil graag iets ondernemen om de leerprocessen van uw leerlingen te verrijken. En u bent hiervoor op zoek naar projectondersteuning?
Parental involvement relates to parents’ association with the school and their manifest interest in all school-related matters. Involvement is mainly an attitude. This is not the same as “reaching parents”.
The partnership between the parent and the school on the one hand is founded on the parents’ active involvement in their child’s class and school. On the other hand the school also has to actively target the parents of its pupils. Parental involvement thus refers to a mutual relationship between parents and the school. 
De STAM-schoolprojecten zijn hét middel om onderwijsvernieuwing om te zetten naar de praktijk. Met de STAM-schoolprojecten worden scholen uit het Antwerps leerplichtonderwijs zowel financieel als inhoudelijk ondersteund bij de realisatie van hun project. 
Begin dit schooljaar startten alle scholen van Den Dam een scholenoverleg op, samen met Buurtregie en School aan de Beurt. Het doel is eenvoudig: informatie uitwisselen over wat er leeft in en rond de school met oog voor de gemeenschappelijke belangen van de buurt. Al snel bleek dat iedereen de properheid van de buurt een belangrijk thema vond. Zo was het idee van een ecologische picknick geboren.

Pagina's