Aangepaste trajecten/Ononderbroken leerloopbanen

Enkele welzijnsvoorzieningen verenigden zich samen met het Centraal Meldpunt en de daaraan verbonden netwerkpartners Uitvalpreventie in het Ondersteuningsnetwerk Onderwijs - Jeugdzorg. Dit netwerk is een project van stad en provincie Antwerpen dat een omkadering voorziet tussen onderwijs en welzijn rond de begeleiding van jongeren die een moeizaam schoolverloop kennen of die uitvallen in onderwijs dan wel in de overgang naar tewerkstelling.
De leerloopbaanadviseurs bieden ondersteuning aan onderwijsprofessionals (CLB’s, leerlingbegeleiders,…) en hulpverleners uit verschillende sectoren rond leerloopbanen van jongeren tot en met 25 jaar. 
CMP is een netoverkoepelend CLB-project dat een centrale rol opneemt in de aanpak van jongeren in een risicovolle situatie in Antwerpen. De Antwerpse spijbelcel maakt hier deel van uit. Het Meldpunt is ingebed in de afdeling onderwijsbeleid van de stad Antwerpen en werkt samen met een uitgebreid netwerk van partners in onderwijs, welzijn en justitie.