Brede leer- en leefomgeving

Op dinsdag 24 januari organiseren de Antwerpse OKAN-coördinatoren i.s.m. het LOP (Lokaal Overlegplatform Antwerpen) en Onderwijsbeleid Antwerpen een lezing over migratie, trauma en jonge anderstalige nieuwkomers.
Op maandag 24 oktober bogen meer dan tachtig deelnemers zich over de adviezen van onderzoeksgroep Rebel voor een Antwerp Children’s Zone. In vijf werkgroepen dachten ze na over de wenselijke vertaling van deze adviezen voor het Kiel.
Stedelijke basisschool Het Talent kreeg gedurende drie jaar financiële ondersteuning voor hun STAM-schoolproject. Het schoolteam werd begeleid door de projectmedewerkers van Onderwijsbeleid Antwerpen. Directrice Nele Van den Bulck deelt de ervaringen die haar school heeft opgedaan.
Ter ondersteuning van Antwerpse schoolteams, lerarenopleidingen en andere onderwijsprofessionals ontwikkelde de afdeling onderwijsbeleid naar aanleiding van inspiratiedagen rond migratie en inclusie, een verzameling aan online video's. Leerkachten, ouders, leerlingen, ... vertellen vanuit hun eigen leefwereld over de uitdagingen waarvoor ze staan. 
In onze samenleving speelt technologie een steeds grotere rol. Terwijl de informatietechnologische revolutie haar hoogtepunt nog lang niet bereikt heeft, leiden ook de bio- en nanotechnologie tot steeds meer doorbraken die grote invloed hebben op mens en maatschappij. 
Erfgoed is overal. Vaak dichterbij dan we denken. De dienst Monumentenzorg  Antwerpen, Herita en onderwijsbeleid Antwerpen willen on(t)roerend erfgoed dichter bij de kinderen brengen. Monumentenzorg zocht en vond alvast 10 gebouwen die graag hun deuren voor u openen. 
Neem met uw klas/school uit het lager onderwijs het peterschap op over een historisch gebouw en maak het monument mee toegankelijk én kindvriendelijk. 
Muzes brengt het Virus Kunstenproject in het schooljaar 2015 - 2016 naar Antwerpen. Leerlingen uit het secundair onderwijs worden ondegedompeld in kunst en gaan zelf aan de slag. Kom meer te weten tijdens de infosessie van 13 mei.
De stad Antwerpen organiseerde de inspiratiedag 'Exclusief Inclusief' om in te spelen op bekommernissen en uitdagingen die met de invoering van het M-decreet gepaard gaan en om onderwijs met andere sectoren te verbinden zodat ze zich samen kunnen inzetten bij het streven naar een inclusievere maatschappij.
Plant u een fietstocht of uitstap met de klas? Of wil u werken aan verkeerseducatie? Niet alle leerlingen kunnen een eigen fiets meebrengen naar school. Voortaan is daar een oplossing voor.
Op deze pagina vindt u de lezingen, workshops en ander materiaal dat gebruikt werd op de inspiratiedag Exclusief Inclusief van 15 maart 2015. 
Om het materiaal te bekijken heeft u Adobe Reader nodig. Als u dit programma niet heeft, kan u dit gratis downloaden van de Adobe website.

Pagina's