Brede leeromgeving

De brede leeromgeving is een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren waaronder een of meerdere scholen die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd en op school met als doel maximale ontwikkelingskansen te creëren voor álle kinderen en jongeren.In Antwerpen hebben we ervoor gekozen te spreken over brede leeromgeving en niet over brede school. Dit om te benadrukken dat het creëren van maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren een opdracht is voor tal van partners – naast scholen ook jeugdverenigingen, sportclubs, enz.

In een samenleving waar sociale ongelijkheid speelt, kunnen brede leeromgevingen een belangrijke hefboom vormen in het realiseren van gelijke ontwikkelingskansen. Het verkleinen (van mechanismen) van achterstand en achterstelling kan niet aan één enkele maatschappelijke actor worden toegeschreven. De complexiteit van sociale ongelijkheid vraagt een integrale aanpak. De samenwerkingsverbanden die een brede leeromgeving stimuleert, hebben daar een cruciale rol in te spelen.

Echter elk kind en elke buurt heeft baat bij de brede leeromgeving. De meest prominente effecten die brede leeromgevingen -vaak ook brede scholen genoemd- in Vlaanderen aangeven zijn de positieve leerling- leerkracht relatie en verhoogde betrokkenheid bij team en leerlingen.

De oorsprong in een notendop

Uit de projectaanvragen van de STAM-schoolprojecten bleek dat enkele scholen gericht werkten aan de vraaggerichte toeleiding van hun leerlingen naar het vrijetijdsaanbod en de organisatie van middagactiviteiten op school. Andere scholen waren geïnteresseerd in deze aanpak, maar werkten nog niet structureel samen met partners. Een aantal scholen en partners verenigden zich vanaf september 2010 om samen rond het thema ‘vrije tijd’ te denken en te werken; zo ontstond een lerend netwerk: de 'brede school, jongeren en vrije tijd'.

Elke school en organisatie had zijn eigen methodes en werkte met andere doelgroepen. Toch signaleerden ze heel gelijklopende uitdagingen. Het bereiken en betrekken van ouders is hier een voorbeeld van. Door actoren uit onderwijs, welzijn, jeugdwerk, sport en cultuur te verenigen, schept het netwerk bovendien kansen om de afstemming tussen vraag en aanbod te verbeteren. 

De ervaring binnen netwerk ‘de brede school, jongeren & vrije tijd’ zette de toon om resoluut vanuit onderwijs, jeugd, cultuur en sport scholen te ondersteunen die buurtgericht een brede leeromgeving willen zijn. Sinds september 2015 ondersteunt onderwijsbeleid diverse projecten waarbij onderwijs, jeugd, cultuur en/of sport structureel samenwerken en duurzame relaties opbouwen.

Labels