Cultuur en onderwijs

Kunst en cultuur verrijken de leerloopbaan van kinderen en jongeren. Ze openen de blik op stad en wereld.
Scholen en cultuurorganisaties kunnen bij ons terecht in hun zoektocht naar samenwerking met en informatie over elkaar.

verrijkt leren 

Kunst en cultuur verrijken de leerloopbaan van kinderen en jongeren, van in de kleuterklas tot in de aula.
Ze openen de blik op stad en wereld. Wie naar kunst kijkt, leert een kritische bril dragen. Wie erin  actief is, durft zich uiten. Creativiteit en zelfvertrouwen zijn het resultaat. Antwerpen heeft hierin veel te bieden. Naast de talrijke musea, bibliotheken, cultuurcentra en kunstenhuizen rijzen oneindig veel creatieve initiatieven in onze stad.

De afdeling onderwijsbeleid verweeft Antwerpse scholen met het culturele landschap.
Scholen en cultuurorganisaties kunnen bij ons terecht in hun zoektocht naar samenwerking met en informatie over elkaar.

Brede leeromgeving in een culturele context

Iedere leerling heeft unieke talenten, interesses, vaardigheden, leerstijlen… Door kunst en cultuur te integreren in de leerloopbaan van elke leerling kan een school al deze zaken stimuleren.

Kinderen en jongeren leren zichzelf te uiten door actief te kijken naar kunst of door zelf aan kunstbeoefening te doen. Ze zetten een kritische en creatieve bril op. Ze bouwen zelfvertrouwen op om hun omgeving met een open vizier te benaderen. Verschillende disciplines (dans, woord, muziek, beeld, drama, media) bieden ontelbare mogelijkheden om te leren, genieten, experimenteren en ervaren binnen elk vak of leergebied.

Een focus van dit bestuursakkoord is het creëren van een brede leer- en leefomgeving op school. De afdeling onderwijsbeleid zet hierop in en adviseert, inspireert, ondersteunt en begeleidt. Zowel onderwijsprofessionals als culturele organisaties kunnen in hun zoektocht naar samenwerking of uitwisseling bij ons terecht.

We zetten in op een krachtige brede leer- en leefomgeving via:

  • het stimuleren van samenwerking, wisselwerking en netwerking tussen scholen en culturele organisaties;
  • het zichtbaar en toegankelijk maken van een kwalitatief en complementair  cultuuraanbod;
  • het stimuleren van cultuur als middel binnen taal- en vakoverschrijdende leeromgevingen.

 

OVERZICHT VAN SCHOLEN EN CULTURELE ORGANISATIES

Op zoek naar een culturele activiteit of partner in de buurt van uw school? Deze kaart toont een overzicht van alle scholen en een deel van de culturele organisaties in onze stad. Elke 'laag' in het kaartje kan u via de knop linksboven op- en afzetten; op die manier kan u gemakkelijk en overzichtelijk zoeken naar basis- of secundaire scholen en/of culturele organisaties per district.

Mist u iets? Contacteer ons zodat we zaken kunnen wijzigen of toevoegen.
 

Aanbod voor scholen

We bieden advies en begeleiding op maat van uw school, toegespitst op uw vraag of nood. Dit kan gaan van een vraag over het toeleiden van uw leerlingen naar de vrije tijd tot het mee uitdenken van een schoolbeleid rond cultuur, steeds in samenspraak met onze collega's van brede leer- en leefomgeving. We stimuleren 'genietend lezen' en taal op school via leesontmoetingen. Met uw feedback creëren we de best mogelijke culturele ervaring voor kinderen en jongeren. Dit doen we via focusgroepen. Via de breed leren projecten kan u ondersteuning aanvragen om samen met een culturele organisatie een brede leeromgeving voor uw leerlingen te creëren. Daarnaast bieden we activiteiten aan in eigen beheer op de website Klasopstap. Zo hebben we het kleutermenu en de kunstmix. In onze materialenbank vindt u cultuurprojecten die in het verleden plaatsvonden, een voorleescompetentiemap, doe-mee tv voor kleuters, een pop-up expo en nog veel meer.

Aanbod voor culturele organisaties

Als aanspreekpunt voor culturele organisaties in stad Antwerpen, die vragen hebben rond of zich willen focussen op onderwijs, helpen we u zo goed mogelijk verder. Neem contact met ons op indien uw organisatie; 

  • op zoek is naar scholen in de buurt als testpubliek of voor een samenwerking. U kan voor een overzicht alvast een kijkje nemen bij de kaart op deze pagina of via onderwijskiezer
  • een focusgroep wil organiseren teneinde uw educatief aanbod meer op maat van scholen te maken; 
  • zich kandidaat wil stellen als cultuurpartner in de projecten Kleutermenu of Kunstmix; 
  • haar educatief aanbod kenbaar wil maken in de nieuwsbrief onderwijsbeleid (nieuws voor leraren/directies) of de Klas op Stap nieuwsbrief (nieuws over activiteiten voor klassen); 
  • nog andere vragen of noden heeft. Wij denken graag met u mee.

​Neem ook eens een kijkje in de materialenbank voor inspiratie rond het thema onderwijs en cultuur.

Labels

Beleidsthema's