Klasuitstappen voor alle Antwerpse leerlingen

Van onze schooltijd herinneren we ons vaak de momenten waarop we met de klas op uitstap gingen. Leren buiten de klasmuren is in vele opzichten anders dan het leren in de klas. Net daarom biedt het een meerwaarde.

Het team Klas Op Stap wil scholen ondersteunen om op uitstap te gaan omdat we geloven dat dit bijdraagt tot het:
•    verbreden van de leefwereld van de leerling;
•    vergroten van kansen voor elke leerling om zich te tonen en zijn talenten te ontwikkelen;
•    verhogen van leerwinst en welbevinden.
 

Klasuitstappen verbreden de leefwereld van de leerling.

Door een bezoek aan de brandweer, de rechtbank, het museum of het rusthuis wordt er een stukje terrein toegevoegd aan de wereld zoals de leerling die kent.

Ook figuurlijk verbreedt de leefwereld van de leerling: hij wordt een burger in de maatschappij.

Klasuitstappen vergroten de kansen voor elke leerling om zich te tonen en zijn talenten te ontwikkelen.

Een andere leeromgeving creëert ook ruimte voor andere leerstijlen en talenten. Het leren is meer gericht op ervaren, beleven en bewegen. Sommige leerlingen komen plots meer tot hun recht dan in de klas. De leerkracht leert ze anders kennen.

Klasuitstappen dragen bij aan het verhogen van leerwinst en welbevinden.

Sommige eindtermen bereik je niet zo gemakkelijk in het klaslokaal. Ervaringen ondersteunen het leerproces.

Kinderen en jongeren uit de stad wonen vaak in dichtbebouwde wijken met weinig natuur. Voor hen is het heerlijk om letterlijk speel- en beweegruimte te exploreren in een bos, op de heide of op het strand.

Een nieuwe omgeving nodigt uit tot experimenteren met andere werkvormen. Het leren is meer gericht op ervaren, beleven en bewegen.  Zo dragen klasuitstappen bij aan het leerplezier en aan het doorbreken van schoolmoeheid. Vaak is er een sterke nadruk op groepssfeer en –dynamiek.

Om deze redenen wil het team Klas Op Stap leerkrachten in de stad Antwerpen ondersteunen bij het uitkiezen, organiseren en financieren van klasuitstappen. We werken rond de thema’s natuur, cultuur, sport, diversiteit, veiligheid en arbeidsmarkt.

WAT DOET KLAS OP STAP?

Het team Klas Op Stap bundelt op de website www.klasopstap.be het aanbod aan klasuitstappen die georganiseerd worden door de Antwerpse stadsdiensten en door andere organisaties.

Klas Op Stap promoot:

  • kwalitatieve uitstappen buiten de schoolmuren;
  • kwalitatieve activiteiten binnen de schoolmuren onder leiding van een externe begeleider. Omdat we geloven dat een externe begeleider ook een stukje van de wereld buiten de schoolmuren binnenbrengt.

Als er een hiaat in het aanbod blijkt, dan zoekt het team een partner om bijkomend aanbod te ontwikkelen of dan ontwikkelt het team dit zelf. Zo regisseren we op dit moment een succesvol aanbod rond fietsen en verkeer.

Daarnaast ondersteunt het team scholen met subsidies voor uitstappen: subsidies voor meerdaagse uitstappen, vignetten voor daguitstappen en toelages uit het Sociaal Fonds. Het Kleutermenu biedt leerlingen van de derde kleuterklas een programma van betaalbare sport- en cultuuractiviteiten. Voor overeenkomstige groepen uit het buitengewoon onderwijs bestaat er ook een Buitengewoonmenu.

Ook bundelen we op onze website informatie over mogelijke locaties en uit te lenen materiaal.

Aanbieders van klasuitstappen ondersteunen we met promotiekanalen, adviesgesprekken en vormingsmomenten.

Meer informatie?

klasopstap@stad.antwerpen.be

Wetgeving

Labels

Dienstverlening 
Beleidsthema's