Capaciteit

Een school starten doe je niet zomaar. Met een goede voorbereiding en een gedreven team startte in 2013 buurtschool Iqra in Borgerhout. Onderwijsbeleid sprak met Mohamed Chakkar over de opstart en de uitdagingen.
Ter ondersteuning van Antwerpse schoolteams, lerarenopleidingen en andere onderwijsprofessionals ontwikkelde de afdeling onderwijsbeleid naar aanleiding van inspiratiedagen rond migratie en inclusie, een verzameling aan online video's. Leerkachten, ouders, leerlingen, ... vertellen vanuit hun eigen leefwereld over de uitdagingen waarvoor ze staan. 
De Stad Antwerpen kan schoolbesturen op verschillende manieren financieel ondersteunen, in geval van capaciteitsbehoud of -uitbreiding. Schoolbesturen kunnen hier beroep op doen door een lening of een toelage aan te vragen. Hiermee kunnen ze kleine infrastructuurwerken uitvoeren, nieuwe capaciteit realiseren of bestaande capaciteit behouden.
Ze kunnen ook gebruik maken van Vlaamse middelen voor een capaciteitsuitbreiding, door via de Lokale Taskforce van Antwerpen een subsidie aan te vragen. Deze projecten worden opgenomen in het masterplan capaciteit. 
Het vast bureau is vergelijkbaar met een dagelijks bestuur en komt elke maand samen. Het zorgt voor de werking en de sturing van de onderwijsraad.
Alles over extra plaatsen in het basisonderwijs, het plan van aanpak voor het secundair en buitengewoon onderwijs en de voor- en naschoolse opvang en de initiatieven om het lerarentekort te verhelpen.
Onderwijs is één van de instrumenten die we kunnen inzetten om de volgende generaties optimaal te laten doorstromen naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. Een stad als Antwerpen heeft ontzettend veel mogelijkheden die als hefboom kunnen dienen voor sociale mobiliteit. Samen met de Antwerpse scholen en hun netwerk aan partners kunnen we ervoor zorgen dat kinderen in Antwerpen alle kansen krijgen om zich veelzijdig te ontwikkelen. We kunnen elk individu in onze groeiende stad naar waarde schatten en investeren in zijn of haar capaciteiten, als we er samen onze schouders onder zetten. 
Hier vindt u de recentste rapporten van het Antwerpse onderwijsbeleid.