Capaciteit basisonderwijs

Wilt u uw schouders zetten onder de onderwijsuitdagingen in Antwerpen? Wilt u graag weten wat daar allemaal bij komt kijken? U kunt bij ons terecht, wij wijzen graag de weg in het oerwoud van diensten, reglementen, voorwaarden, erkenningen en procedures. 
De Stad Antwerpen kan schoolbesturen op verschillende manieren financieel ondersteunen, in geval van capaciteitsbehoud of -uitbreiding. Schoolbesturen kunnen hier beroep op doen door een lening of een toelage aan te vragen. Hiermee kunnen ze kleine infrastructuurwerken uitvoeren, nieuwe capaciteit realiseren of bestaande capaciteit behouden.
Ze kunnen ook gebruik maken van Vlaamse middelen voor een capaciteitsuitbreiding, door via de Lokale Taskforce van Antwerpen een subsidie aan te vragen. Deze projecten worden opgenomen in het masterplan capaciteit. 
Schoolbesturen op het grondgebied van de stad Antwerpen, met uitzondering van het stedelijk onderwijs, kunnen een toelage aanvragen voor kleine infrastructuurwerken. Deze werken moeten de veiligheid en bewoonbaarheid verhogen om de bestaande capaciteit te behouden.
De stad Antwerpen heeft voor de schooljaren 2014-2015 tot 2018-2019 een budget vrijgemaakt van € 2.000.000 en stelt dit ter beschikking van de schoolbesturen. De stad Antwerpen gebruikt dit budget om leningen te verstrekken aan scholen met vestiging op het grondgebied van de stad Antwerpen. Deze leningen kunnen gebruikt worden voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van klaslokalen in het kader van nood- of spoedcapaciteit of om bestaande capaciteit te behouden.