Lerarentekort

Uit arbeidsmarktanalyses blijkt dat het gehele Antwerpse onderwijs tegen 2020 problemen zal ondervinden om voldoende onderwijspersoneel te vinden. De nood aan meer onderwijspersoneel is een gevolg van de sterke bevolkingsgroei onder kinderen, het grote aantal leerkrachten dat tegen 2020 met pensioen kan gaan en de hoge uitstroom van startende leerkrachten uit het Antwerps onderwijs of het beroep. De afdeling onderwijsbeleid van de stad Antwerpen werkt met verschillende onderwijspartners samen om scholen te ondersteunen bij het vinden van voldoende en competente personeelsleden. Daarnaast ondersteunt het (toekomstige) leraren bij het vinden van werk in het Antwerps onderwijs. De afdeling onderwijsbeleid maakt hier werk van op verschillende manieren.

Commissie sectoraal netwerk onderwijs

Binnen de Onderwijsraad Antwerpen ondersteunt onderwijsbeleid de commissie sectoraal netwerk onderwijs. Deze commissie kent zijn oorsprong in 2011 als een informeel netwerk maar maakt sinds februari 2014 deel van de Onderwijsraad Antwerpen. De commissie is netoverschrijdend samengesteld vanuit het Antwerps onderwijs en de verschillende onderwijsniveau's. De commissie is aangevuld met een afvaardiging van lerarenopleidingen (Karel de Grote Hogeschool en de Artesis-Plantijn Hogeschool), de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), het Ministerie van Onderwijs en Vorming en het Vlaams Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgoDi). De commissie geeft advies aan de afdeling onderwijsbeleid over te nemen initiatieven m.b.t. het lerarentekort en kan zelf voorstellen doen.

Huidig voorzitter van de commissie is Boris Mets, Onderwijsbeleid Antwerpen. 

Interesse welke projecten of onderwerpen de commissie momenteel bespreekt? Neem dan contact met ons op per mail voor meer informatie en inzage in verslagen.

Onderwijstalent, het Antwerps job- en opleidingspunt voor leerkrachten

In 2012 zag Onderwijstalent het licht. Onderwijstalent is een samenwerking tussen VDAB, Stad Antwerpen, het Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) en de Antwerpse onderwijsnetten. Het is een loket waar (toekomstige) leerkrachten terecht kunnen met vragen over werken in het Antwerps onderwijs. Het ondersteunt ook directies bij het invullen van vacatures. Via de samenwerking wordt alle knowhow onder één dak gebracht en krijgt innovatie alle kansen.

Onderwijstalent

Somersstraat 22
2000 Antwerpen
Tel. 03 202 18 83
www.onderwijstalent.be

E-MAIL

Campagnes om het beroep van leerkracht in Antwerpen te promoten

Sinds 2012 werkt de stad Antwerpen al voor de 3e keer een campagne uit gericht op leerlingen van het secundair onderwijs en afstuderende leraren. Met de campagnes wil het jongeren aanzetten om te kiezen voor het beroep van leraar en wil het afstuderende leraren warm maken om te komen werken in het Antwerps onderwijs. Aansluitend informeert de stad Antwerpen met het met afstudeerevenement 'Blijf bij de les' afstuderende leraren de mogelijkheden en voordelen van werken in het Antwerps onderwijs.

Lerarencampagne 2012

 

Lerarencampagne 2014

www.hamzaheefteenvoorstel.be 

 

Blijf bij de les 2014 - Het afstudeerevenement voor toekomstige leerkrachten