Kwaliteitsvol schoolbeleid: Samen Tot Aan de Meet

Uw school doet heel wat inspanningen om kinderen zoveel mogelijk leerkansen te geven. Het is niet altijd eenvoudig om dit duidelijk te maken aan de ouders van uw leerlingen. Daarom geeft Onderwijsbeleid Antwerpse scholen graag een duwtje in de rug. De presentatie en het draaiboek dat we ontwikkelden kan u gebruiken om uw verhaal te ondersteunen. 
Alle 60 boeken werden ondertussen aangevraagd waardoor het formulier niet langer kan ingevuld worden. Bedankt voor uw interesse!
Jef Clement beschrijft coaching als het uitlokken en begeleiden van leren. Laat dat nu zijn waar het in onderwijs om draait, ook bij onze eigen medewerkers.
Dit schooljaar organiseert Onderwijsbeleid Antwerpen gratis praktijkgerichte werksessies in het kader van het alternatief taaltraject. Deze organiseren we in samenwerking met het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO KU Leuven), een organisatie met jarenlange expertise inzake professionalisering van individuele klasleerkrachten.
Elke leerling is uniek in hoe hij of zij leert. Hoe kan u hierop nog beter inspelen in de klas of op school? 
Kent u het effect van de inspanningen van uw school rond taalbeleid en taalstimulering? In oktober 2015 start een wetenschappelijk onderzoek in Antwerpse basisscholen waarbij u de kans krijgt om de vooruitgang rond dit thema in uw school haarfijn in kaart te brengen. 
Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over de STAM-schoolprojecten. 
U broedt op een onderwijs vernieuwend idee. U wil graag iets ondernemen om de leerprocessen van uw leerlingen te verrijken. En u bent hiervoor op zoek naar projectondersteuning?
Fistful of memories..., een hand vol herinneringen: Een studienamiddag rond migratie, geschiedenis en herkomst van Antwerpse jongeren.
De leerloopbaanadviseurs bieden ondersteuning aan onderwijsprofessionals (CLB’s, leerlingbegeleiders,…) en hulpverleners uit verschillende sectoren rond leerloopbanen van jongeren tot en met 25 jaar.