Leerloopbanen

Op 28, 29 en 30 juni 2017 vinden in Antwerpen de Onderwijs Research Dagen plaats. Het thema is Onderwijs, onderzoek met impact. Met dit thema verwelkomen we in Antwerpen iedereen die in het brede onderwijsveld via kwaliteitsvol en innovatief onderwijs | onderzoek een impact beoogt te realiseren.
Lezing: Taalonderwijs in de 21ste eeuw 'is iedereen nog mee?' door Kris Van den Branden
Het taalonderwijs staat in de 21ste eeuw voor een resem uitdagingen. Het moet alle leerlingen kansen bieden om de taalcompetenties te verwerven die in de samenleving van de 21ste eeuw van cruciaal belang zijn. Welke zijn die, en hoe kan daaraan optimaal gewerkt worden? 
Op maandag 24 oktober bogen meer dan tachtig deelnemers zich over de adviezen van onderzoeksgroep Rebel voor een Antwerp Children’s Zone. In vijf werkgroepen dachten ze na over de wenselijke vertaling van deze adviezen voor het Kiel.
Stedelijke basisschool Het Talent kreeg gedurende drie jaar financiële ondersteuning voor hun STAM-schoolproject. Het schoolteam werd begeleid door de projectmedewerkers van Onderwijsbeleid Antwerpen. Directrice Nele Van den Bulck deelt de ervaringen die haar school heeft opgedaan.
De zomerscholen bieden anderstalige nieuwkomers de kans extra Nederlands te leren in de maanden juli en augustus. Tijdens de zomer 2016 worden 10 zomerscholen voor anderstalige nieuwkomers georganiseerd. Drie zomerscholen hebben een aanbod voor leerlingen in het secundair onderwijs, zes zomerscholen richten zich tot anderstalige nieuwkomers uit het basisonderwijs. De focus ligt, behalve op de nederlandse taal, op kennismaking met het vrijetijdsaanbod in Antwerpen.
Asielzoekers of vluchtelingen die in België verblijven, kunnen last hebben van hun psychisch of emotioneel welzijn door traumatisering en/of gedwongen migratie. Deze mensen zijn gevlucht uit hun land van herkomst, en hebben daar vaak ernstige oorlogs- of andere traumatische ervaringen meegemaakt. Om deze extra hulpvragen te kunnen opnemen, heeft minister Vandeurzen beslist om 9 CGG en Solentra tijdelijk te versterken.
In de infogids 'Voor het eerst naar school' van Atlas - Inburgering staat informatie over een school zoeken voor anderstalige, minderjarige nieuwkomers en hun ouders. Ouders krijgen er ook een antwoord op de meest gestelde vragen. Wanneer is het vakantie? Moet mijn kind naar de dokter op school? Wat is het CLB? Hoe kan ik volgen wat er op school gebeurt?
Op 19 april organiseert onderwijsbeleid een studiedag rond het thema radicalisering voor iedereen die vanuit onderwijs, zorg, cultuur, sport en jeugdwerk met jongeren werkt.
Ter ondersteuning van Antwerpse schoolteams, lerarenopleidingen en andere onderwijsprofessionals ontwikkelde de afdeling onderwijsbeleid naar aanleiding van inspiratiedagen rond migratie en inclusie, een verzameling aan online video's. Leerkachten, ouders, leerlingen, ... vertellen vanuit hun eigen leefwereld over de uitdagingen waarvoor ze staan. 
Sterke scholen bestaan in, uit en door netwerken. Die netwerken ontstaan echter niet zomaar, er moet in geïnvesteerd worden.
'Netwerken' is tegenwoordig ook een werkwoord. Daarom organiseren Talentenwerf, Talentenfabriek, Talentenstroom en Onderwijstalent de vormingsdag "Net-werk of Njet-werk!" voor TA, TAC, directie en (vak)leerkrachten van secundaire scholen.
Wil u uw netwerk met bedrijven, ouders en oud-leerlingen en het netwerk binnen uw leerkrachtenteam versterken? Schrijf u dan in.

Pagina's