Leerloopbanen

Op 28, 29 en 30 juni 2017 vinden in Antwerpen de Onderwijs Research Dagen plaats. Het thema is Onderwijs, onderzoek met impact. Met dit thema verwelkomen we in Antwerpen iedereen die in het brede onderwijsveld via kwaliteitsvol en innovatief onderwijs | onderzoek een impact beoogt te realiseren.
Lezing: Taalonderwijs in de 21ste eeuw 'is iedereen nog mee?' door Kris Van den Branden
Het taalonderwijs staat in de 21ste eeuw voor een resem uitdagingen. Het moet alle leerlingen kansen bieden om de taalcompetenties te verwerven die in de samenleving van de 21ste eeuw van cruciaal belang zijn. Welke zijn die, en hoe kan daaraan optimaal gewerkt worden? 
Op maandag 24 oktober bogen meer dan tachtig deelnemers zich over de adviezen van onderzoeksgroep Rebel voor een Antwerp Children’s Zone. In vijf werkgroepen dachten ze na over de wenselijke vertaling van deze adviezen voor het Kiel.
In 2007 introduceerde Steven Vertovec de nieuwe term “superdiversiteit”. Superdiversiteit is ontstaan door veranderende migratiestromen en verwijst naar de interactie tussen veel factoren: etnische achtergrond, sekse, leeftijd, opleidingsniveau, arbeidsmarktpositie et cetera die bepalen waar, hoe en met wie mensen leven. Dat er sprake is van superdiversiteit in grote steden betekent dat er ook sprake is van superdiversiteit op scholen in grote steden.
Stedelijke basisschool Het Talent kreeg gedurende drie jaar financiële ondersteuning voor hun STAM-schoolproject. Het schoolteam werd begeleid door de projectmedewerkers van Onderwijsbeleid Antwerpen. Directrice Nele Van den Bulck deelt de ervaringen die haar school heeft opgedaan.
De zomerscholen bieden anderstalige nieuwkomers de kans extra Nederlands te leren in de maanden juli en augustus. Tijdens de zomer 2016 worden 10 zomerscholen voor anderstalige nieuwkomers georganiseerd. Drie zomerscholen hebben een aanbod voor leerlingen in het secundair onderwijs, zes zomerscholen richten zich tot anderstalige nieuwkomers uit het basisonderwijs. De focus ligt, behalve op de nederlandse taal, op kennismaking met het vrijetijdsaanbod in Antwerpen.
Asielzoekers of vluchtelingen die in België verblijven, kunnen last hebben van hun psychisch of emotioneel welzijn door traumatisering en/of gedwongen migratie. Deze mensen zijn gevlucht uit hun land van herkomst, en hebben daar vaak ernstige oorlogs- of andere traumatische ervaringen meegemaakt. Om deze extra hulpvragen te kunnen opnemen, heeft minister Vandeurzen beslist om 9 CGG en Solentra tijdelijk te versterken.
Op dinsdag 27 september 2016 organiseren het Lokaal Overleg Platform Antwerpen en Onderwijsbeleid een startdag rond definitieve uitsluitingen. Samen gaan we aan de slag om verbinding en herstel te realiseren tussen leerlingen, ouders en scholen, en zo tot minder definitieve uitsluitingen te komen.
In de infogids 'Voor het eerst naar school' van Atlas - Inburgering staat informatie over een school zoeken voor anderstalige, minderjarige nieuwkomers en hun ouders. Ouders krijgen er ook een antwoord op de meest gestelde vragen. Wanneer is het vakantie? Moet mijn kind naar de dokter op school? Wat is het CLB? Hoe kan ik volgen wat er op school gebeurt?
Op donderdag 12 mei 2016 organiseert het Netwerk rond Inclusie een studiedag voor leerkrachten, schoolteams en geïnteresseerden in het kader van Inclusie. U krijgt de kans om een lezing van een autoriteit op vlak van specifieke onderwijsbehoeften bij te wonen en stil te staan bij elementen van uw eigen praktijk.

Pagina's