Kleuterparticipatie

De stad moedigt alle ouders aan om kinderen vanaf 2,5 jaar naar school te sturen om schoolse achterstand te vermijden. Kinderen die naar de kleuterschool gaan, doen het later beter op school dan kinderen die pas op 6 jaar starten.

Een leerloopaan start in de kleuterschool

Kinderen die naar de kleuterschool gaan, doen het op latere leeftijd beter op school dan kinderen die pas starten in het eerste leerjaar. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO – rapport: Education at a glance 2012 uit: persbericht: departement onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap)

De stad moedigt alle ouders aan om kinderen vanaf 2,5 jaar naar school te sturen om schoolse achterstand te vermijden. Kleuterparticipatie is belangrijk voor alle kinderen, en zeker ook voor anderstalige kleuters die op deze manier zo snel mogelijk vertrouwd geraken met de Nederlandse taal en een taalachterstand kunnen wegwerken.

In eerste instantie worden ouders geïnformeerd en gesensibiliseerd om leerbare kleuters vanaf 2,5 jaar regelmatig naar school te laten gaan. In een project Kleuterparticipatie bekijken we, in samenwerking met de onderwijspartners, welke aanpak de beste resultaten kan opleveren om de kleuterparticipatie te verhogen om vervolgens die aanpak in praktijk te zetten. Het vergaren van betrouwbaar cijfermateriaal is in dit proces belangrijk om de evolutie doorheen de jaren nauw op te volgen.

Het Centraal Aanmeldingsregister basisonderwijs ondersteunt de aanmelding en inschrijving van alle leerlingen basisonderwijs en dus ook van de instappers van 2,5 jaar. Het Centraal Aanmeldingsregister garandeert een eerlijke, rechtvaardige en transparante verdeling van de vrije plaatsen in het basisonderwijs voor alle leerlingen.

Voor leerplichtige kleuters die te vaak ongewettigd afwezig zijn wordt met het Centraal meldpunt bekeken welke acties er nodig zijn om de situatie te keren.

Labels

Dienstverlening 
Onderwijsniveau 
Beleidsthema's