Uitvalpreventie

Antwerpse scholen en CLB’s zien meer en meer jongeren waarvan de schoolloopbaan problematisch verloopt. Een kwetsbare sociale achtergrond, maatschappelijke uitsluiting en kansarmoede soms in combinatie met een ondoordachte studiekeuze zijn de belangrijkste oorzaken.

Veel van deze jongeren raken  schoolmoe, spijbelen, stellen grensoverschrijdend gedrag op school, in de schoolomgeving op pleinen en in winkelcentra waar ze rondhangen en krijgen al gauw het etiket ‘lastige’ jongeren met zich mee.  Een aantal van deze jongeren haken zelf af of worden n.a.v. gedragsproblemen tijdelijk of definitief uit hun school verwijderd.  

Samen met scholen, CLB’s , het Centraal Meldpunt, de spijbelambtenaar en partners uit het netwerk uitvalpreventie en het welzijnsnetwerk bieden we vanuit de afdeling onderwijsbeleid extra ondersteuning voor deze jongeren. Met leerloopbaanadvies, persoonlijke coaches, gezinscoaches, korte en lange time-out trajecten en zelfredzaamheidstrainingen krijgen jongeren kansen om hun leerloopbaan terug in handen te nemen zodat ze met diploma of getuigschrift een succesvolle overstap kunnen maken naar vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. 

Verwante documenten: 

Labels

Beleidsthema's