Uitvalpreventie

Het 'Stappenplan voor Spijbelopvolging Antwerpen' werd geactualiseerd en beoogt een integrale benadering en aanpak van de spijbelproblematiek over de hele provincie Antwerpen.
De Antwerpse spijbelcijfers van schooljaar 2013-2014 werden verzameld in een spijbelrapport. Dit rapport werd op 21 april toegelicht aan de raadscommissie onderwijs. U vindt alle spijbelrapporten bij jaarrapporten.
 
De leerloopbaanadviseurs bieden ondersteuning aan onderwijsprofessionals (CLB’s, leerlingbegeleiders,…) en hulpverleners uit verschillende sectoren rond leerloopbanen van jongeren tot en met 25 jaar.