Capaciteit

Alles over extra plaatsen in het basisonderwijs, het plan van aanpak voor het secundair en buitengewoon onderwijs en de voor- en naschoolse opvang en de initiatieven om het lerarentekort te verhelpen.

We willen voldoende onderwijscapaciteit in de stad zodat alle leerlingen een geschikte plaats vinden. Maar let op: capaciteit gaat niet enkel over het bijbouwen van klaslokalen. Er is ook een tekort aan opvang, aan leerkrachten en aan tal van andere accommodatie: zwembaden, bibliotheken, speelterreinen…Tegen 2030 zullen 49 extra basisscholen nodig zijn met elk 480 leerlingen (2-stroom), elk 3 bouwlagen en een speelplaats = 4054 m² per school.

Capaciteit basisonderwijs

In een netoverschrijdend masterplan capaciteit basisonderwijs worden structurele en lange termijn oplossingen uitgewerkt om het tekort aan plaatsen in Antwerpen weg te werken. De lokale taskforce capaciteit onderzoekt hoe er meer schoolcapaciteit in Antwerpen kan komen.

Capaciteit buitengewoon onderwijs

De afdeling onderwijsbeleid monitort de impact van het M-decreet zodanig dat zicht gehouden wordt op knelpunten in het aantal beschikbare plaatsen binnen het buitengewoon onderwijs. 

Capaciteit secundair onderwijs

Op basis van analyses en prognoses van de (toekomstige) tekorten in het secundair onderwijs worden pistes uitgewerkt die tegemoet komen aan het capaciteitsprobleem. Daarbij wordt niet alleen ingezet op nieuwe infrastructuur maar ook op alternatieve en innoverende vormen van schoolorganisatie die impact hebben op het beschikbare aantal plaatsen op scholen.

Proefproject invallerspool

Ook leerkrachten zijn soms ziek of een dag op bijscholing. De periode van afwezigheid is vaak te kort voor een interim, daarom lanceerden Onderwijstalent en de stad Antwerpen het proefproject invallerspool. Scholen die deelnemen aan dit proefproject kunnen een invaller boeken. Deze gemotiveerde invaller komt dan met een uitgewerkt dagaanbod de afwezige leerkracht vervangen.

Meer informatie

Lerarentekort

De afdeling onderwijsbeleid van de stad Antwerpen werkt met verschillende onderwijspartners samen om scholen te ondersteunen bij het vinden van voldoende en competente personeelsleden. Daarnaast ondersteunt het (toekomstige) leraren bij het vinden van werk in het Antwerps onderwijs. 

Meer informatie

Voor- en naschoolse kinderopvang

De afdeling onderwijsbeleid heeft een regiefunctie voor het totale aanbod van voor- en naschoolse opvang. Het analyseert het totale aanbod in Antwerpen, stimuleert samenwerking en onderzoekt optimalisatiekansen.