Centraal aanmeldingsregister

Op school legt een kind de basis voor zijn toekomst. Ouders kiezen met zorg een school voor hun kind.  Wij willen ervoor zorgen dat alle ouders evenveel kansen krijgen om hun kind(eren) in te schrijven in een school van hun keuze en er geen wachtrijen ontstaan aan de schoolpoorten. Daarom werken we in Antwerpen met een online  aanmeldingssysteem voor alle kleuterscholen en lagere scholen van alle netten. Ouders moeten hun kind dus eerst aanmelden voordat ze het kunnen inschrijven in de school.

Alle Antwerpse kleuterscholen en lagere scholen van het gewoon basisonderwijs zijn verplicht om met het online aanmeldingssysteem te werken waarmee ouders hun kinderen aanmelden via het internet. Het Lokaal OverlegPlatform (LOP) vertegenwoordigt al deze scholen en bepaalt de concrete invulling van het systeem.

Scholen kunnen voor vragen terecht bij de LOP-deskundigen. 

  • Dimitri De Rijck, 0490 58 99 60

Op http://meldjeaan.antwerpen.be vindt u meer uitleg over het aanmeldingsregister.

 

Labels

Onderwijsniveau