Fiets- en verkeersondersteuning

Leerling in workshop verkeerseducatie

Scholen in Antwerpen kunnen deelnemen aan een gratis aanbod om de fiets- en verkeersvaardigheid van hun leerlingen te verbeteren.

Fietsvaardigheid in een veilige omgeving
3e leerjaar, 4e leerjaar, BuLo

Kom naar 'De Fietsklas Stuurvaardigheid' met uw leerlingen uit de 2e graad lager onderwijs. In een veilige en groene omgeving oefenen ze de verschillende motorische aspecten van het leren fietsen.

De leerkracht wordt mee betrokken bij het lesgeven. Hij of zij kan zich voorbereiden via een vorming of via een digitaal leertraject.

Fietsvaardigheid in het verkeer
6e leerjaar, 1B, BuLo

In 'De Fietsklas Verkeersvaardigheid' ontdekken uw leerlingen in theorie én in praktijk hoe ze zich moeten verplaatsen met de fiets in de schoolomgeving.

De leerkracht wordt mee betrokken bij het lesgeven. Hij of zij kan zich voorbereiden via een vorming.

Praktijkles dode hoek
5e leerjaar, 6e leerjaar, eerste secundair, vergelijkbare groepen buo

Laat uw leerlingen het gevaar van de dode hoek zelf ervaren tijdens een 'Praktijkles Dode Hoek' in een veilige omgeving. Op school of op een terrein in de buurt van de school krijgen de leerlingen uitleg voor, naast en achter een echte vrachtwagen. Van op de bestuurderszetel krijgen ze een beeld van wat de chauffeur ziet.

De leerkracht bereidt deze les voor in de klas op basis van een werkbundel.

Verkeersweek
alle graden secundair onderwijs

Tijdens een verkeersweek vinden er leuke en gevarieerde workshops plaats op uw school rond thema’s als fietsvaardigheid, dode hoek en het halen van een rijbewijs. In één week tijd worden zo alle graden gesensibiliseerd.

Onderwijsbeleid biedt in het schooljaar 2017-2018 aan 20 secundaire scholen een gratis verkeersweek aan. Laat nu uw interesse blijken en krijg in september de kans om als eerste in te schrijven. Het gaat om een proefjaar.

Verkeersspelen en fietshelmen
lager onderwijs

Onderwijsbeleid heeft een uitgebreid aanbod aan spelletjes en materiaal om spelenderwijs over verkeer en veiligheid te leren. Denk aan MobiTwister, dronkemansbrillen,... Dit materiaal kan gratis ontleend worden.

Overzicht initiatieven fietsondersteuning voor scholen
lager onderwijs, secundair onderwijs

Bekijk het overzicht van organisaties, subsidies, vormingen, educatieve pakketten,..., die iets kunnen betekenen voor scholen op het vlak van fietseducatie.

Vragen?
Contacteer ons via klasopstap@stad.antwerpen.be of via 03 338 33 40 (vraag naar Klas Op Stap).