Beleidsmedewerker

Wilt u anderstalige ouders van kinderen op uw school de kans geven Nederlands te leren? Wilt u hen nauwer betrekken? Dan is Kaap het project voor uw school.
Verhoog de kansen van jonge anderstalige nieuwkomers door het organiseren van lessen taalbevordering tijdens de maanden juli en augustus.  Een initiatief als de zomerschool is ontzettend belangrijk voor een betere integratie van deze jongeren in onze maatschappij.
Laat je inspireren door een vernieuwende integrale aanpak!
Graag nodigen wij u uit op deze inspiratievoormiddag. Een initiatief van Sporting A in samenwerking met VIGeZ, SVS, CLB, Pedagogische begeleidingsdienst en Logo Antwerpen.  
In onze samenleving speelt technologie een steeds grotere rol. Terwijl de informatietechnologische revolutie haar hoogtepunt nog lang niet bereikt heeft, leiden ook de bio- en nanotechnologie tot steeds meer doorbraken die grote invloed hebben op mens en maatschappij. 
Elke leerling is uniek in hoe hij of zij leert. Hoe kan u hierop nog beter inspelen in de klas of op school? 
De Stad Antwerpen kan schoolbesturen op verschillende manieren financieel ondersteunen, in geval van capaciteitsbehoud of -uitbreiding. Schoolbesturen kunnen hier beroep op doen door een lening of een toelage aan te vragen. Hiermee kunnen ze kleine infrastructuurwerken uitvoeren, nieuwe capaciteit realiseren of bestaande capaciteit behouden.
Ze kunnen ook gebruik maken van Vlaamse middelen voor een capaciteitsuitbreiding, door via de Lokale Taskforce van Antwerpen een subsidie aan te vragen. Deze projecten worden opgenomen in het masterplan capaciteit. 
Als u met uw lagere school meer werk wil maken van een bewegings- en voedingsbeleid op school kan u zich kandidaat stellen voor het begeleidingstraject 'Bewegen en gezondheid' tijdens schooljaar 2015-2016. Inschrijven kan tot 15 september 2015.
Een nieuw jaar, een nieuw logo, een nieuwe website …
De Week van de Geletterdheid staat dit jaar in het teken van ‘De wereld ontcijferen’. 

Pagina's