CLB-medewerker

Het 'Stappenplan voor Spijbelopvolging Antwerpen' werd geactualiseerd en beoogt een integrale benadering en aanpak van de spijbelproblematiek over de hele provincie Antwerpen.
Op dinsdag 24 januari organiseren de Antwerpse OKAN-coördinatoren i.s.m. het LOP (Lokaal Overlegplatform Antwerpen) en Onderwijsbeleid Antwerpen een lezing over migratie, trauma en jonge anderstalige nieuwkomers.
Op 19 april organiseert onderwijsbeleid een studiedag rond het thema radicalisering voor iedereen die vanuit onderwijs, zorg, cultuur, sport en jeugdwerk met jongeren werkt.
Laat je inspireren door een vernieuwende integrale aanpak!
Graag nodigen wij u uit op deze inspiratievoormiddag. Een initiatief van Sporting A in samenwerking met VIGeZ, SVS, CLB, Pedagogische begeleidingsdienst en Logo Antwerpen.  
Van 12 tot 16 oktober kunnen jongeren tussen 15 en 25 jaar proeven van het bouwberoep in een gevarieerd aanbod bouwworkshops van hun keuze. De workshops vinden plaats in verschillende Centra Werken & Leren.
In onze samenleving speelt technologie een steeds grotere rol. Terwijl de informatietechnologische revolutie haar hoogtepunt nog lang niet bereikt heeft, leiden ook de bio- en nanotechnologie tot steeds meer doorbraken die grote invloed hebben op mens en maatschappij. 
Elke leerling is uniek in hoe hij of zij leert. Hoe kan u hierop nog beter inspelen in de klas of op school? 
De Netwerkstuurgroep Jeugdhulp arrondissement Antwerpen organiseert in samenwerking met het Centraal Meldpunt voor Risicojongeren & Ondersteuningsnetwerk Onderwijs- Jeugdzorg een beurs voor hulpverleners in de Integrale Jeugdhulp uit het arrondissement Antwerpen.
Als u met uw lagere school meer werk wil maken van een bewegings- en voedingsbeleid op school kan u zich kandidaat stellen voor het begeleidingstraject 'Bewegen en gezondheid' tijdens schooljaar 2015-2016. Inschrijven kan tot 15 september 2015.
We stellen een daling vast in het aantal leerlingen dat het Antwerps onderwijs verlaat zonder enige vorm van kwalificatie. Ook het percentage zittenblijvers in Antwerpen daalt. Hier mogen we trots op zijn!
Uit cijfers van het Ministerie voor Onderwijs & Vorming blijkt dat het percentage zittenblijvers in het basisonderwijs op drie schooljaren tijd van 6,5% in het schooljaar 2010-2011 naar 4,4% daalde in het schooljaar 2013-2014. Dit is spectaculair! Ook in Vlaanderen merken we een lichte daling, maar deze is minder uitgesproken dan in Antwerpen. In het secundair onderwijs daalt het percentage zittenblijven jaarlijks. Terwijl we over alle Antwerpse scholen in het schooljaar 2010-2011 nog 10% zittenblijvers telden, waren dat er vorig schooljaar nog maar 8,7%.

Pagina's