Leerkracht

Kleine kinderen worden groot. Ze groeien, samen met hun juffen en meesters, leraren en leraressen, mama's en papa's. Betrokken ouders maakt voor vruchtbare schoolgrond. Iedereen groeit met betrokken ouders. Want groeien doen we samen. Pluk de vruchten van uw inzet en organiseer een Dag van de Ouder!
Op dinsdag 24 januari organiseren de Antwerpse OKAN-coördinatoren i.s.m. het LOP (Lokaal Overlegplatform Antwerpen) en Onderwijsbeleid Antwerpen een lezing over migratie, trauma en jonge anderstalige nieuwkomers.
Ook al is deelnemen belangrijker, winnen is toch zeker zo plezant. En winnen, dat is precies wat scholen doen die deelnemen aan de Dag van de Ouder. Niet zomaar een klein beetje, nee, ze realiseren winst op alle vlakken!
Ontdek de workshop 'Inspiratie overal!' tijdens de lerarendag van het Letterenhuis. De workshop moedigt jongeren van de derde graad BSO en TSO aan om hun eigen literaire en creatieve talenten te ontdekken. Ze gaan met tips van schrijver Ish Ait Hamou op zoek naar inspiratie en maken een literair-artistiek stuk.
In het najaar van 2016 organiseert het Netwerk rond Inclusie 2 lerende netwerken voor leerkrachten basis en secundair uit het regulier onderwijs én 3 lezingen met de focus op omgaan met gedragsmoeilijkheden in de klas. De 3 lezingen staan open voor alle geïnteresseerden.
Stedelijke basisschool Het Talent kreeg gedurende drie jaar financiële ondersteuning voor hun STAM-schoolproject. Het schoolteam werd begeleid door de projectmedewerkers van Onderwijsbeleid Antwerpen. Directrice Nele Van den Bulck deelt de ervaringen die haar school heeft opgedaan.
IMS is een grote school op de Turnhoutsebaan met 620 leerlingen en 135 personeelsleden. De 99% allochtone leerlingen en 90% SES-leerlingen kleuren deze school. De leerlingen kunnen er terecht in ASO, TSO en BSO-richtingen. Dit jaar waren er meer dan 75 OKAN-leerlingen. Het IMS zette het afgelopen jaar grote stappen om ouders nog sterker te betrekken en te ondersteunen.
DocAtlas stelde voor basisscholen met anderstalige nieuwkomers twee pinterestborden samen met materialen en methodes om met nieuwkomers aan de slag te gaan
VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) ontwikkelde een leerlijn voor veilig wandelen en fietsen in het verkeer. Zowel voor stappers als voor trappers is er en eindtoets. 

Pagina's