Helpende handen

Het doel van de Dag van de Ouder is de samenwerking tussen de school en de ouders versterken. Dat hoeft u niet alleen te doen. U kunt zich laten bijstaan door boeiende sprekers of organisatoren van workshops. Kies dan wel voor activiteiten waarop zowel de ouders als uw leerkrachten aanwezig zijn, en voor thema’s die leven in uw school en bij uw ouders.

Thema

Activiteit

Organisator

Ouderbetrokkenheid Langdurige samenwerkingsprojecten met scholen en ouders De schoolbrug
Taal Workshop rond lezen Daniëlle Daniels
(Cyber)pesten School aan de beurt biedt theaterstukken aan over deze thema’s met een nagesprek voor ouder, leerkrachten en jongeren School aan de beurt
Vrije tijd Vrijetijdsspel De8
Opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren In de huizen vind je partners die zich inzetten om ouders te ondersteunen in kader van ontwikkeling van kinderen Huizen van het Kind
Ouderwerking Informeren, sensibiliseren en ondersteunen van ouderwerkingen. www.go-ouders.be www.koogo.be www.vcov.be
Beweging Bodymap Workshops Liesbeth Verhoeven
Opvoeding en ontwikkeling Databank met sprekers Expoo, het expertisenetwerk rond opvoedingsondersteuning
Samen denken werken Toolbox Ouderbetrokkenheid  toolbox ouderbetrokkenheid
Ouders leren hun kind fietsen Fietslessen op maat (in uw school) Fietsschool van Buurtsport Antwerpen

Nuttige links voor basisscholen

De Dag van de Ouder is een actie van Prevent dat past binnen het lokaal actieplan Ouderbetrokkenheid

Labels

Beleidsthema's