Helpende handen

Het doel van de Dag van de Ouder is de samenwerking tussen de school en de ouders versterken. Dat hoeft u niet alleen te doen. U kunt zich laten bijstaan door boeiende sprekers of organisatoren van workshops. Kies dan wel voor activiteiten waarop zowel de ouders als uw leerkrachten aanwezig zijn, en voor thema’s die leven in uw school en bij uw ouders.

THEMA

ACTIVITEIT

ORGANISATOR

Ouderbetrokkenheid Langdurige samenwerkingsprojecten met scholen en ouders De schoolbrug
(Cyber)pesten School aan de beurt biedt theaterstukken aan over deze thema’s met een nagesprek voor ouder, leerkrachten en jongeren School aan de beurt
     
Opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren In de huizen vind je partners die zich inzetten om ouders te ondersteunen in kader van ontwikkeling van kinderen Huizen van het Kind
Ouderwerking Informeren, sensibiliseren en ondersteunen van ouderwerkingen. www.go-ouders.be www.koogo.be www.vcov.be
Opvoeding en ontwikkeling Databank met sprekers Expoo, het expertisenetwerk rond opvoedingsondersteuning

Nuttige links voor secundaire scholen

De Dag van de Ouder is een actie van Prevent dat past binnen het lokaal actieplan Ouderbetrokkenheid