Inspiratiedag 'Exclusief Inclusief'

dinsdag 17 maart
Congrescentrum ALM Filip Williotstraat 9
2600 Berchem
08:30 - 16:00 uur
Gratis studiedag met broodjeslunch
Campagnebeeld Exclusief Inclusief

U bent van harte welkom op de inspiratiedag 'Exclusief Inclusief'. Schrijf u in en denk mee na over de uitdagingen rond inclusie in en rond onderwijs.

Wat mag u verwachten?

 • 08.30 - 09.15 uur: onthaal 
 • 09.15 - 09.30 uur: verwelkoming
 • 09.30 - 10.45 uur: plenaire sessies 
 • 10.45 - 11.15 uur: pauze
 • 11.15 - 12.15 uur: sessies - reeks 1
 • 12.15 - 13.00 uur: broodjeslunch
 • 13.00 - 14.00 uur: sessies - reeks 2
 • 14.00 - 14.30 uur: pauze
 • 14.30 - 15.30 uur: sessies - reeks 3
 • 15.40 - 16.00 uur: afsluitend woord door Schepen voor onderwijs Claude Marinower

Plenaire sprekers

 • Professor Geert Van Hove verheldert het concept inclusie. Wat betekent een inclusieve maatschappij voor verschillende sectoren? Professor Van Hove is verbonden aan het vakgebied Orthopedagogiek - participatie en inclusieve opvoeding (Disability Studies and Inclusive Education) van de Universiteit Gent.
 • Dr. Loui Lord Nelson is specialiste op vlak van Universal Design for Learning. Zij is verbonden aan de Universiteit van Kansas, Verenigde Staten. Deze plenaire sessie is in het Engels (geen vertaling). De lezing van Dr. Loui Lord Nelson over Universal Design for Learning maakt deel uit van de leerstoel onderwijsvernieuwing en samenwerking in een grootstedelijke context.

Guest or member: Determining the status of your students

A former special education teacher, Loui Lord Nelson remembers choosing accommodations and modifications so her students could be included in the general education classroom. When she learned how to design using UDL, her actions and her ideas about inclusive learning shifted. During this talk, Loui will share stories from this journey, reflections from the field, and her insights into UDL.

 

Materiaal

Sessies

Sessies - reeks 1: 11.15 uur - 12.15 uur

1. M-DECREET door Theo Mardulier

Als mede-auteur van het “Decreet betreffende belangrijke en noodzakelijke maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften” geeft Theo Mardulier toelichting bij het decreet. Hij verduidelijkt uitgangspunten en ambities. Tevens staat hij stil bij het implementatieproces.

2. BASISSESSIE UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING (UDL) door Marleen Clissen

Marleen Clissen heeft veel expertise inzake Universal Design for Learning. Ze begeleidt scholen om hiermee te leren omgaan en is actief in heel wat internationale projecten. Marleen geeft een introductiesessie over UDL en verduidelijkt hoe dit leren en onderwijzen kan beïnvloeden. Je raakt vertrouwd met uitgangspunten, principes en richtlijnen en leert ermee omgaan. Als je je na de sessie verder wilt verdiepen, kan je inschrijven voor deelname aan een lerend netwerk.

3. HET TRAJECT VAN MAUD – PERSPECTIEVEN VAN OUDERS EN ANDERE BETROKKENEN door Maud, Kathleen Van Wijnsberghe en Liesbeth Van den Vreken

Als ouder van Maud maakt Kathleen keuzes. Ze wordt bijgestaan door haar man en vele anderen. Velen hebben een mening en beïnvloeden haar. Kathleen schetst samen met Maud en haar begeleidster het inclusieve traject van Maud. Ze vertellen hun ervaringen. Verwacht je aan een kritische kijk op wat voorbij is, wat nu loopt en wat er nog staat te wachten. En dit vanuit verschillende perspectieven. Ook horen we graag hoe jij er tegenover staat.

4. INCLUSIEF BINNEN INFORMELE LEERPROCESSEN – EEN PRAKTIJKVOORBEELD UIT DE AMATEURKUNSTEN door Koenraad De Meulder en Jan Staes

Zingen is een vrijetijdsbesteding met een hele lage instapdrempel. Toch krijgt niet iedereen de kans om samen te zingen of samen te musiceren. De koorwereld denkt binnen een internationale context na over de inclusie van kansengroepen in koren. Met het project ‘Hearts in Harmony’ van de European Choral Association zet de koorwereld voorzichtige stappen in de richting van een echt inclusiebeleid. Maar hoe begin je hieraan? Welke visie en vaardigheden vraagt dit? En welk resultaat levert dit op? Koor&Stem, de organisatie voor vocale muziek, stelt graag enkele mooie praktijkvoorbeelden voor!

5. OMGAAN MET INCLUSIE ALS BEGELEIDER/VRIJWILLIGER IN HET VRIJETIJDSAANBOD door Kristel Diels en Wini Echelpoels

We willen animatoren en anderen goesting doen krijgen en/of verder op weg helpen om er mee voor te zorgen dat kinderen met een beperking zo normaal mogelijk begeleid worden bij diverse activiteiten. Wat is dan ‘zo normaal mogelijk begeleiden’? Hoe doe je dat en wie kan je helpen? Door gehanteerde voorbeelden en in gesprek kom je het allemaal te weten. Deze sessie wordt georganiseerd door de jeugddienst van district Antwerpen en MFC Sint-Jozef.

6. LEERDORP DEURNE: VOORBEELD VAN EEN STERKE SAMENWERKING TUSSEN BUITENGEWOON ONDERWIJS EN DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS door Jolien Vrolix

“Ongekende mogelijkheden van jezelf in muziek herkennen en leren aanwenden om jezelf beter te leren kennen en er verder in te groeien.” Dat is een belangrijk uitgangspunt dat Jolien als coach hanteert bij haar begeleiding. Ze geeft een beeld van het STAM schoolproject “Leerdorp Deurne” waarin de lokale academie (DKO) samenwerkt met enkele scholen van het Buitengewoon Onderwijs. Het is een leerpad voor leerkrachten én leerlingen, zowel van de academie als van de scholen.

7. PROJECT BELEIDSPARTICIPATIE - ONZE NIEUWE TOEKOMST door Florentien Pletinckx en Didier Peleman

Er worden vaak beslissingen genomen die direct invloed hebben op je leven. Het is een recht van iedereen om deel te nemen aan beleid (denk bijvoorbeeld aan adviesraden). Samen beslissen we hoe onze samenleving eruitziet. Met het project ‘Beleidsparticipatie’ willen we mensen met een verstandelijk beperking overtuigen (en ondersteunen) om hun stem te laten horen in het beleid. In deze workshop delen we onze ervaringen en expertise die we in de voorbije drie jaar hebben opgebouwd op vlak van self-advocacy en ondersteuning op maat.

8. SAMEN SCHOOL MAKEN door Pat Kussé en Ann-Sofie Segers

Vanuit een voorbeeld (case) wordt een bewuste dialoog gestart met de aanwezigen. Het zijn vooral de deelnemers aan de sessie die inbreng doen. Enkele kernvragen staan centraal. Deze hebben te maken met ondersteuningsnoden van verschillende partners en teams. Op basis van de input worden succesfactoren gezocht als basis voor een goede samenwerking tussen ouders en school. Iedereen is expert op zijn terrein en dus ook een dankbare meerwaarde in deze sessie!

9. EEN STERK TRAJECT IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS – EMMA door Kathleen De Vos en Jeroen Mariën (Gezin & Handicap)

Emma liep een succesvol traject in het Buitengewoon Onderwijs. Ze groeide en voelde zich sterk gesteund gedurende haar ganse schoolloopbaan. Ook de vereniging ‘Gezin en handicap’ droeg haar steentje bij. Gaandeweg bloeide ze meer open. Ze participeert in haar vrije tijd in lokale (inclusieve) initiatieven. Nu staat Emma klaar om in een gewone school een vervolgopleiding te starten (volwassenenonderwijs). De mama van Emma getuigt samen met de begeleider. Het verhaal illustreert hoe buitengewone zorg bijzondere resultaten oplevert!

10. EVENEMENTEN TOEGANKELIJK MAKEN door Jelle De Smedt van INTRO VZW

Hoe maak je evenementen toegankelijk? Welke ondersteuning kan je bieden voor welke doelgroep en op welke manier kan je die ondersteuning realiseren? Intro vzw helpt diverse evenementen (van klein tot zeer groot) toegankelijk maken. In deze sessie wordt duidelijk op welke manieren je vanuit je eigen organisatie hiermee kan omgaan. Je ontdekt wat toegankelijkheid betekent en krijgt ook een blik op bestaande mogelijkheden.

11. PARANTEE ISM DANSPROVANT door Elien Moerman (Parantee), Jef Boudewijns (Dansprovant) en Leona Pellens (Dansprovant)

Elien Moerman, integratiemedewerker bij Parantee, stelt haar organisatie voor. Ze geeft weer welke organisatievormen er binnen G-sport (sport voor mensen met een beperking/handicap) bestaan en welke ondersteuning er wordt geboden aan de hand van voorbeelden van integratie. Vzw dansprovant is een G-sportclub die ijvert voor de fysische en mentale gezondheid door middel van het rolstoeldansen (G-dans). Jef Boudewijns en Leona Pellens vertellen hun inclusief verhaal met daaraan gekoppeld een korte demonstratie van R-dans in al haar vormen.

12. UNIFIED SPORTS door Kris Cuppens

Unified Sports is een term die gebruikt wordt door Special Olympics Inc. en omvat het inclusief sporten. Personen met een verstandelijke beperking (atleten) sporten samen met 'valide' personen (partners). Special Olympics legt zich toe op personen met een verstandelijke beperking, de term 'partners' kan zeer breed worden geïnterpreteerd (vb. persoon met een fysieke beperking). Kris Cuppens is coördinator van Unified basketball en past verschillende niveaus van unified sporten toe binnen zijn sporttak.

13. ONDERZOEK OMTRENT ‘DE IDENTITEIT VAN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS’ door Jan Decuypere en studenten orthopedagogiek UGent

 “Wat zijn goede redenen om als Buitengewoon Onderwijs te blijven bestaan?” - De Pedagogische begeleidingsdienst is sinds geruime tijd via diverse bevragingen vanuit succesverhalen op zoek naar de meerwaarde van Buitengewoon Onderwijs. Waarvoor staat BuO? Hoe gaat BuO om met expertise? In deze sessie wordt stil gestaan bij het lopende onderzoek, voorlopige bevindingen en wordt extra input gevraagd van de deelnemers.

14. INCLUSIE VAN DOVE KINDEREN IN HET ONDERWIJS door Maartje De Meulder

Wat betekent “inclusie” voor dove mensen in het algemeen en in het bijzonder in een onderwijscontext? Dovengemeenschappen hebben hier immers een ietwat andere visie op dan de meeste andere groepen van personen met een handicap (dat komt ook tot uiting in de Conventie van de Verenigde Naties). In deze sessie wordt uitgelegd waarom. Van deelnemers wordt een kritische blik en open geest verwacht. De sessie wordt gegeven in Vlaamse GebarenTaal. 2 tolken zorgen voor vertaling en maken sterke interactie mogelijk.

15. WAT NA INCLUSIEF ONDERWIJS door Peter Lambreghts 

Wat als jongeren na een inclusief (of exclusief) traject uitstromen uit het onderwijs? Hoe veroveren personen met een beperking hun plaats in de samenleving. Peter Lambreghts werkt als woordvoerder voor Onafhankelijk Leven vzw en als Coördinator West-Europa voor ENIL, (European Network on Independent Living). Peter heeft zelf een beperking. Vanuit zijn expertise en ervaringsdeskundigheid geeft hij ons zijn kijk op de feiten.

Sessies - reeks 2: 13.00 uur - 14.00 uur

1. M-DECREET door Theo Mardulier (herhaling)

Als mede-auteur van het “Decreet betreffende belangrijke en noodzakelijke maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften” geeft Theo Mardulier toelichting bij het decreet. Hij verduidelijkt uitgangspunten en ambities. Tevens staat hij stil bij het implementatieproces.

2. BASISSESSIE UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING (UDL) door Marleen Clissen (herhaling)

Marleen Clissen heeft veel expertise inzake Universal Design for Learning. Ze begeleidt scholen om hiermee te leren omgaan en is actief in heel wat internationale projecten. Marleen geeft een introductiesessie over UDL en verduidelijkt hoe dit leren en onderwijzen kan beïnvloeden. Je raakt vertrouwd met uitgangspunten, principes en richtlijnen en leert ermee omgaan. Als je je na de sessie verder wilt verdiepen, kan je inschrijven voor deelname aan een lerend netwerk.

3. SAMEN SCHOOL MAKEN door Pat Kussé en Ann-Sofie Segers (herhaling)

Vanuit een voorbeeld (case) wordt een bewuste dialoog gestart met de aanwezigen. Het zijn vooral de deelnemers aan de sessie die inbreng doen. Enkele kernvragen staan centraal. Deze hebben te maken met ondersteuningsnoden van verschillende partners en teams. Op basis van de input worden succesfactoren gezocht als basis voor een goede samenwerking tussen ouders en school. Iedereen is expert op zijn terrein en dus ook een dankbare meerwaarde in deze sessie!

4. VERDIEPINGSSESSIE UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING (UDL) door Loui Lord Nelson (Engels)

Loui Lord Nelson, auteur van het boek ‘Design and Deliver. Planning and Teaching Using Universal Design for Learning’, gaat in dialoog met deelnemers die kritische vragen hebben bij het interpreteren, toepassen en/of implementeren van UDL. Nelson ondersteunt zelf teams om ermee aan de slag te gaan en heeft dus ook ruime praktijkervaring.

5. INCLUSIEF ONDERWIJS (ION) door Maud, Laurence en Luna en Liesbeth Van den Vreken

3 ION-leerlingen vertellen vanuit hun eigen ervaringen. Dit gebeurt onder begeleiding van Liesbeth, die als orthopegoog en ION-begeleidster in het kader van inclusief onderwijs aan de slag is. Maud, Laurence en Luna maken duidelijk wat het voor hen betekent om in een gewone secundaire school les te volgen. Er is aandacht voor perspectieven van ouders, jongeren met en zonder beperking, leerkrachten en begeleiders. Samen wordt gezocht naar succesfactoren van inclusie en de mogelijke meerwaarde voor onze maatschappij.

6. ERVARINGSTRAJECT: INCLUSIE IN DE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG door Marleen Laureyssens en Katrien Goemans

Begeleiders in buitenschoolse kinderopvang met interessante ervaringen inzake kinderen met een beperking komen aan het woord. Ze zoomen in op enkele praktijken en vertellen over hun ervaringen en werkwijze. Ze vertellen hoe ze er nu mee omgaan in de buitenschoolse kinderopvang en hoe dit gegroeid is. Samen met de aanwezigen tasten ze mogelijkheden af en toetsen ze hun visie bij de deelnemers. Er is tijd en ruimte voor interactie.

7. STEUNPUNT VOOR INCLUSIE door Matthias Van Raemdonck, Lies Vandenbossche en Sofie Willems

Het Steunpunt voor Inclusie biedt ondersteuning aan ouders en kinderen/jongeren om in een gewone school in te schrijven. In deze sessie krijg je inzage in de werking, de aard van de samenwerking, de achterliggende visie. Het wordt tevens duidelijk hoe je met het Steunpunt kan samenwerken en waarvoor ze een goede partner kunnen zijn.

8. CULTUURVRIENDEN, EEN INCLUSIEF CULTUREEL SCHOLENPROJECT door Odette Peterink en Jan Staes

Het Museum Plantin-Moretus werkt al enkele jaren inclusieve trajecten en projecten uit voor Antwerpse scholen. Jongeren uit Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO) en Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) ontmoeten er elkaar als cultuurvrienden. Ze zijn elkaars gids, werken co-creatief, elk vanuit zijn interesse. Het museum toont hoe ze dit traject opstartten, welke unieke resultaten ze zien en vooral hoe leerlingen, scholen én ouders enthousiast reageren.

9. INCLUSIE MET UPS EN DOWNS: FRANCIS VERTELT door Sanne Bijnens en Francis Waegemans

Francis, een jonge vijftiger met autisme, vertelt over zijn ervaringen als jongen in het gewoon onderwijs, het buitengewoon onderwijs en als vrijwilliger bij diverse organisaties. Het is een inspirerend verhaal vol ups en downs.
KVG legt kort uit hoe we mensen met een handicap helpen bij het vinden van een (inclusieve) vrijetijdsbesteding.

10. ZORGVERNIEUWING IN HET VAPH - KANSEN WAT BETREFT INCLUSIEVE TRAJECTEN door Dries Cautreels (DVC Sint-Jozef)

Er zijn heel wat verschuivingen merkbaar binnen het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Algemeen wordt wederzijdse versterking als doel naar voren geschoven en is er heel wat meer flexibiliteit ingebouwd. Hierop krijg je in deze sessie een duidelijk zicht, maar vooral ook op wat dat met zich meebrengt. Het heeft immers een belangrijke impact op de praktijk. Je krijgt een beter beeld van de gewijzigde mogelijkheden om sterke lokale samenwerking te realiseren.

11. KLAAR VOOR REDELIJKE AANPASSINGEN? door Marijke Wilssens

In een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek ontwikkelde de Arteveldehogeschool de leidraad ‘Klaar voor redelijke aanpassingen?’ Deze workshop helpt je ontdekken aan welke criteria redelijke aanpassingen volgens dit onderzoek best voldoen. Hoe komen we als school samen met leerling, ouders, CLB en andere partners tot maatregelen of aanpassingen die helpen realiseren waar leerlingen redelijkerwijze recht op hebben? Hoe kunnen we deze aanpassingen in de lijn met het M-decreet ontwikkelen om op weg te gaan in de richting van meer inclusief onderwijs?

12. APB SPORT ISM Parantee door Griet Schoutteten en Elien Moerman

Sporten is voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. Maar in welke sportclubs kunnen zij terecht? Biedt inclusief sporten een meerwaarde voor de G-sporter én de valide sporters? Het zijn vragen waar de provinciale sportdienst Antwerpen en Parantee, de Vlaamse unisportfederatie voor personen met een handicap, graag dieper op ingaan tijdens deze infosessie. Aan de hand van enkele good practices tonen we jullie hoe het wel kan. Daarnaast lichten we kort toe op welke manier sporters, sportclubs en scholen kunnen gebruik maken van de ondersteuning van de Provincie Antwerpen en Parantee in het kader van G-sport.

13. ADVIESRAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP / WERKGROEP TOEGANKELIJKHEID ANTWERPEN door Michel Huybrechts

Hier gaat het om “integrale toegankelijkheid”. Hoe start je met noodzakelijke en gewenste aanpassingen? Hoe kan je dit van begin af aan met de nodige zorg doen opdat latere extra aanpassingen en bijkomende kosten kunnen vermeden worden? De adviesraad biedt ondersteuning en geeft advies. Tijdens de sessie wordt duidelijk hoe kan samengewerkt worden met de Adviesraad en de werkgroep toegankelijkheid Antwerpen (WAT).

14. ONDERSTEUNINGSNETWERK JEUGDZORG – ONDERWIJS door Wendy Caris, Fabienne Fell en Julie Degrieck

Jeugdzorg en Onderwijsbeleid Antwerpen richtten recent een ondersteuningsnetwerk Jeugdzorg - Onderwijs op. Dit netwerk wil onder andere:

Samenwerkingsverbanden aangaan tussen welzijnsvoorzieningen en diensten die zich situeren binnen de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening.
Een centraal aanspreekpunt en draaischijf organiseren tussen onderwijs en welzijn. Het wilt, in samenwerking met het Centraal Meldpunt en haar partners, advies bieden aan hulpverleners die jongeren begeleiden met een moeizaam parcours binnen onderwijs en/of welzijn.

15. FOCUS OP DE LERARENOPLEIDING door Lies Van Doren en Evelien Van Hemelrijck

In deze sessie focussen we op de aanpak in de lerarenopleiding, zowel op student- als op leerlingniveau. We inspireren elkaar tot een creatieve aanpak, in curriculum en dagelijkse omgang. (Hoe) bereiden we toekomstige leraren voor op het functioneren in een inclusieve maatschappij? (Hoe) geven we daarbij zelf het goede voorbeeld als opleiding? Deelnemers worden gevraagd eigen praktijkvoorbeelden en ideeën mee te brengen naar de inspiratie-sessie.

Sessies - reeks 3: 14.30 uur - 15.30 uur

1. OMGAAN MET INCLUSIE ALS BEGELEIDER/VRIJWILLIGER IN HET VRIJETIJDSAANBOD door Kristel Diels en Wini Echelpoels (herhaling)

We willen animatoren en anderen goesting doen krijgen en/of verder op weg helpen om er mee voor te zorgen dat kinderen met een beperking zo normaal mogelijk begeleid worden bij diverse activiteiten. Wat is dan ‘zo normaal mogelijk begeleiden’? Hoe doe je dat en wie kan je helpen? Door gehanteerde voorbeelden en in gesprek kom je het allemaal te weten. Deze sessie wordt georganiseerd door de jeugddienst van district Antwerpen en MFC Sint-Jozef.

2. KLAAR VOOR REDELIJKE AANPASSINGEN? door Marijke Wilssens (herhaling)

In een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek ontwikkelde de Arteveldehogeschool de leidraad ‘Klaar voor redelijke aanpassingen?’ Deze workshop helpt je ontdekken aan welke criteria redelijke aanpassingen volgens dit onderzoek best voldoen. Hoe komen we als school samen met leerling, ouders, CLB en andere partners tot maatregelen of aanpassingen die helpen realiseren waar leerlingen redelijkerwijze recht op hebben? Hoe kunnen we deze aanpassingen in de lijn met het M-decreet ontwikkelen om op weg te gaan in de richting van meer inclusief onderwijs?

3. ADVIESRAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP / WERKGROEP TOEGANKELIJKHEID ANTWERPEN door Michel Huybrechts (herhaling)

Hier gaat het om “integrale toegankelijkheid”. Hoe start je met noodzakelijke en gewenste aanpassingen? Hoe kan je dit van begin af aan met de nodige zorg doen opdat latere extra aanpassingen en bijkomende kosten kunnen vermeden worden? De adviesraad biedt ondersteuning en geeft advies. Tijdens de sessie wordt duidelijk hoe kan samengewerkt worden met de Adviesraad en de werkgroep toegankelijkheid Antwerpen (WAT).

4. Inclusie waarmaken met nieuwe partners door Dries Cautreels en Gaby Pereira (DVC Sint-Jozef) & Joke Adriaensens en Mieke Avonds (AP Hogeschool - Bachelor orthopedagogie)

Inclusieve (school-)trajecten voor kinderen en jongeren plaatsen scholen voor een grote uitdaging. Daarbij hebben deze scholen vaak nood aan extra expertise, netwerk, denkwerk en medewerkers. Vanuit verschillende hoeken kunnen scholen ondersteuning krijgen. Hogescholen en VAPH-voorzieningen zijn mogelijke partners. In deze workshop maken we dit concreet aan de hand van voorbeelden. Een inspirerende workshop met specifieke meerwaarde voor oa. zorgcoördinatoren en directies! 

5. HOE UDL KAN BIJDRAGEN TOT EEN STERKER INCLUSIEF ONDERWIJS door Loui Lord Nelson (Engels)

Loui Lord Nelson, auteur van het boek ‘Design and Deliver. Planning and Teaching Using Universal Design for Learning’, gaat dieper in op hoe UDL kan bijdragen tot het realiseren van een sterker inclusief onderwijs. De visie en de mogelijke handvaten voor leerkrachten om ermee om te gaan, komen aan bod. Ook de wijze van implementeren krijgt de nodige aandacht.

How to get started with UDL

There are a variety of teaching practices and strategies that can create a more inclusive environment, but how do you choose which ones to use? And how do you fit them into your lessons? Where do you start? This session with Loui Lord Nelson will guide your understanding of the UDL framework, to see it as a decision-making tool, and how to use it to select teaching practices and strategies to meet the needs of your students.

6. OUDERS VOOR INCLUSIE door Rita Stevens

Als Ouders voor Inclusie zeggen we “gewoon” of “zo gewoon mogelijk” als we het hebben over de opvoeding of het leven van onze kinderen met een handicap. Dit soms koppige ‘gewoon’ confronteert ons met een wereld die vaak anders kijkt naar beperking en diversiteit. Wij houden een pleidooi voor scholen die een weerspiegeling zouden moeten zijn van de samenleving. Inclusief Onderwijs waarmaken is een samenspel tussen verschillende actoren. We verduidelijken onze visie en staan open voor kritische blikken. Tijdens de sessie geven we ook een blik op de vereniging en hoe deze voor jou van betekenis kan zijn.

7. GEÏNTEGREERD ONDERWIJS (GON) door Ellen Wolfs

Het Geïntegreerd Onderwijs is een bestaand systeem waarbij leerlingen en leerkrachten in het gewoon onderwijs  gedurende een afgebakende tijd ondersteuning kunnen krijgen vanuit het Buitengewoon Onderwijs. De ondersteuning is gericht op het versterken van de jongere, het team, en de thuiscontext. In deze sessie legt Ellen Wolfs - directeur extern beleid buitengewoon onderwijs/GON, KOCA vzw - de klemtoon op wat er nu al kan en wil zij samen nadenken over de hindernissen die we tegenkomen. Hoe kunnen we samen onderwijs sterker maken?

8. INCLUSIE IN DE KINDEROPVANG (0-3 JAAR) door Marleen Kuyl

Begeleiders vanuit een inclusief kinderdagverblijf komen aan het woord. Ze vertellen over hun eerste ervaringen en verdere plannen. Ook een ouder vertelt over haar ervaringen met deze opvang. De sessie is tevens een kick-off van het project waarbij de kinderopvangsector verder zal ondersteund worden om tot een inclusievere werking te komen. Er wordt gretig gebruik gemaakt van uw inbreng om de ondersteuning kwaliteitsvol uit te werken.

9. PARTICIPATIE IS EEN RECHT! PAK JOUW PARTICIPATIEPROBLEEM AAN MET PLAN P. – ONZE NIEUWE TOEKOMST door Florentien Pletinckx en Didier Peleman

Het Industrieel Design Center van Howest, ontwerper Wouter Doornaert en Onze Nieuwe Toekomt vzw legden hun expertise samen rond deze uitdaging. Plan P is een creatief pakket dat personen met een verstandelijke beperking en hun omgeving ondersteunt om op een creatieve, patroon doorbrekende manier oplossingen te vinden voor participatieproblemen in alle aspecten van de samenleving (wonen, werken, vrije tijd, mobiliteit, vriendschap en relaties, enz.). Plan P vormt een leidraad en is een pionier in Vlaanderen. In deze workshop kom je alles te weten rond ontwerpen met niet-ontwerpers, creativiteit en co-creatie bij het aanpakken van participatieproblemen.

10. COMMUNICATIE ALS MIDDEL TOT INCLUSIE door Annemie Van Roy (Mediander)

Kunnen praten en begrijpen wat er gezegd wordt is voor heel wat personen met een handicap moeilijk of niet mogelijk zonder hulpmiddel. Als gesprekspartner voel je je dan misschien onwennig. Nochtans heeft iedereen recht op een menswaardige communicatie. Mediander stelt je graag de mogelijkheden van het ‘communicatiepaspoort’ voor. Dit paspoort geeft de nodige informatie over de manier van communiceren, het gedrag en de interesses van de houder van het paspoort weer. Een hele hulp voor alle gesprekspartners!

11. INCLUSIEVE PRAKTIJKVOORBEELDEN BIJ SPORTFEDERATIE RECREAS VZW door Evy Beniest

In deze sessie komen volgende items aan bod:

 • Inclusie en sport: de mogelijkheden en beperkingen bekeken vanuit een sportfederatie.
 • Toelichting inclusieproject sportdagen in samenwerking met steden en gemeenten.
 • Het organiseren van inclusieve sportdagen, sportactiviteiten: handige tools voor leerkrachten L.O.

12. WAT NA INCLUSIEF ONDERWIJS door Peter Lambreghts (herhaling)

Wat als jongeren na een inclusief (of exclusief) traject uitstromen uit het onderwijs? Hoe veroveren personen met een beperking hun plaats in de samenleving. Peter Lambreghts werkt als woordvoerder voor Onafhankelijk Leven vzw en als Coördinator West-Europa voor ENIL, (European Network on Independent Living). Peter heeft zelf een beperking. Vanuit zijn expertise en ervaringsdeskundigheid geeft hij ons zijn kijk op de feiten.

13. INCLUSIEVE KLASUITSTAPPEN door Ann Gabriëls, Saskia De Mol en Sanne Van Kerckhoven van Klas op Stap

Hoe ga je om met steeds diversere groepen tijdens een klasuitstap? Tijdens deze halfopen sessie wisselen aanbieders ervaringen uit met leerkrachten. Aan de hand van cases trachten we tot concrete tips voor zowel leerkrachten als aanbieders te komen. Hierbij vertrekken we vanuit de meerwaarde die elk kind afzonderlijk aan de klasuitstap kan bieden.

14. EEN REDELIJKE AANPASSING VOOR EEN DOVE KLEUTER: Rikki’s gebarenkist door Jolien Anthonis

Als afstudeerproject voor haar bachelor kleuteronderwijs ontwierp Jolien Anthonis Rikki’s gebarenkist. De kist bevat materiaal waarmee gebaren uit de Vlaamse Gebarentaal spelenderwijs aan bod kunnen komen in het gewoon onderwijs. Jolien schetst de zoektocht naar deze redelijke aanpassing en vertelt over het didactisch materiaal in de kist. Je krijgt ook zelf de kans om te ervaren hoe (snel) gebaren aangeleerd kunnen worden.

15. ALLES IS ER, NIETS STAAT VAST door Hildegarde Verwulgen

Vanuit het effectieve werk van kinderen en jongeren zoeken naar krachten en hoe je ermee verder geraakt. Een leerkracht, coach, ouder, opvoeder heeft een unieke rol. Ze hebben het voorrecht om hun geest open te stellen. Het geluk om samen met kinderen te kijken naar wat ze van plan zijn te doen. Naar wat ze willen leren. Naar hun spel maar vooral naar hun denken en hoe hun doen en laten in elkaar zit. Hildegarde vertelt over haar dromen, ervaringen en hoe ze er telkens antwoorden op zoekt. Recent rolde ook haar boek “Alles is er, niets staat vast” van de pers.

 

Bereikbaarheid

Bus 90, 91 en 92 (opstaphalte Berchem Station, afstaphalte Alpheusdal)
Tram 7 & 15: halte Jan Moorkens of Pulhof

Het congrescentrum ALM is rolstoeltoegankelijk.

Rolstoelvriendelijk evenement

Routebeschrijving maken