Leerstoel Ferre Laevers 'Welk onderwijs hebben we nodig?'

woensdag 13 december
Universiteit Antwerpen Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
19:00 - 21:00 uur
Gratis

Het gaat niet goed met de wereld. Soms vragen we ons af of het nog wel goed kan komen. Maar we hebben nog een troef in handen. Er is een plek waar ‘mensen worden gemaakt’, hun competenties en instelling, hun zelfvertrouwen en engagement voor een betere wereld vorm krijgt: het onderwijs.

Wij, jullie zijn dus aan zet. Hoe kunnen we samen dat onderwijs krachtiger maken? Wat kunnen we leren uit de wereldwijde stuwing om in de aanpak grenzen te verleggen en zo een verschil te maken?

Vanuit de ervaringsgerichte benadering is het duidelijk: welbevinden en betrokkenheid zijn het richtsnoer. Zij zijn de voorwaarde voor de ontplooiing van wat elke persoon aan talent in zich draagt. Als we dat waarmaken in kleuter, lager, secundair en hoger onderwijs zal de oogst overvloedig zijn.

Meer info en een inschrijvingslink volgen snel. Prik deze datum alvast in uw agenda.

Routebeschrijving maken