Studiedag: Schoolrijpe kinderen of kindrijpe kleuterschool? Save the date!

vrijdag 22 september
FPPW Dunantlaan 2
9000 Gent
09:00 - 17:00 uur
Gratis

Inschrijven verplicht

Op weg naar zinvolle kleuterparticipatie.

Een kleuterschool van goede kwaliteit draagt bij tot de ontplooiing van elk kind. Kinderen die minder aanwezig zijn in de kleuterschool blijken – bij gelijke gezinskenmerken – vaker over te zitten in de lagere school. Maar ook omgekeerd: kinderen uit arme gezinnen en gezinnen met een migratie-achtergrond blijken – bij gelijke kleuterparticiatie – ook vaker over te zitten in de lagere school.

Het is dus van belang dat we het antwoord op twee cruciale vragen zoeken:

 • Hebben sommige kinderen minder leerkansen op school dan anderen?
 • Wat leren we van ouders over wat zij belangrijk vinden?

Zo krijgen we suggesties aangereikt over hoe de kleuterschool zorg kan dragen voor alle kinderen en dus ook kinderen uit arme gezinnen en gezinnen met een migratie-achtergrond.

Op deze studiedag presenteren we twee onderzoeken over deze vragen en geven praktijkwerkers uit het kleuteronderwijs, de lerarenopleiding, de preventieve gezinsondersteuning en het beleid ook aan hoe ze samen met ouders scholen kunnen maken die elk kind maximale ontplooiingskansen geeft.

Voormiddag
 • Inleiding door dagvoorzitter dr. Jan Peeters, VBJK
  Opening door Elke Decruynaere, schepen van onderwijs, opvoeding en jeugd, stad Gent
 • Toelichting bij de centrale onderzoeksvragen door Prof. Piet Van Avermaet, Steunpunt Diversiteit en Leren, Vakgroep Taalkunde
 • Wat we leren van ouders, kleuterleiders en kinderbegeleiders, door onderzoekster Katrien Van Laere, VBJK en Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek
 • Leerkansen van de jongste kleuters, door onderzoeker Brecht Peleman, VBJK en Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek
Namiddag
 • Workshops met voorstellingen van constructieve praktijken met medewerking van de coördinator kleuterparticipatie van de Vlaamse Overheid, De SLOEP vzw, Lerarenopleiding Odisee, ervaren kleuterleiders, ouders en onderzoekers
 • Première van de film over warme overgangen naar de kleuterschool door Onderwijscentrum Gent en VBJK
  Ingeleid door Brecht Demeulenaere, Onderwijscentrum Gent
 • Slotbeschouwing door Prof. Michel Vandenbroeck, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Meer info over deze studiedag (PDF document)

Inschrijven

De studiediedag is gratis, maar inschrijven is verplicht op de website van ugent

Deze studiedag wordt georganiseerd door

VBJK, Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent Steunpunt Diversiteit en Leren, UGent Onderwijscentrum Gent

Routebeschrijving maken