Allemaal welkom

De thuissituatie, de familiale gewoontes, tradities, normen en waarden, … Ze maken een leerling tot wie hij is. En dat is voor iedereen verschillend. Een Marokkaanse moeder en haar zoon vertellen ons hoe het er bij hen aan toegaat.

  

In dit Marokkaanse gezin is het altijd ‘de zoete inval’: vrienden en familieleden zijn altijd welkom om mee aan tafel te schuiven. De moeder zet geen kopje thee, ze maakt een hele kan. Vooraf afspreken, hoeft dus niet. De deur staat altijd open.

Het gezin hecht veel waarde aan zijn cultuur en zijn geloof – het offerfeest en de ramadan horen erbij. Ze zijn daar trots op. Maar ook gezellig samenkomen, nauwe familiebanden en veel warmte kenmerken dit gezin. Deze gewoontes delen ze graag met hun Vlaamse collega’s en vrienden.

  

Eventuele verwerkingsmogelijkheden 

  

  

Leerling
Ouder
Opvoedingssituatie
Diversiteit