Als ik de klok mocht terugdraaien …

De klok terugdraaien, je krijgt er niet vaak de kans toe. Maar wél in het tweedekansonderwijs. Een leerkracht en leerlingen getuigen over de herkansingsmogelijkheid die het TKO biedt.

  

  

De onderwijscarrière verloopt niet voor iedereen even vlot: sommigen komen heel wat hindernissen tegen. Drie mannen vertellen waar het bij hen misliep en schetsen waarom zij het secundair onderwijs uiteindelijk zonder diploma verlieten.

Ze werpen samen met ons een blik op hun ervaringen na de schooluitval. Hun verhaal wordt aangevuld door dat van een leraar uit het tweedekansonderwijs: hij pikt samen met zijn volwassen studenten de draad weer op en begeleidt hen naar een diploma secundair onderwijs.

  

  

  

Eventuele verwerkingsmogelijkheden 

  • Ga op basis van deze video een gesprek aan met jongeren die dreigen uit te vallen en toon hen zo de gevolgen van de school verlaten zonder diploma.
  • Verplaats u als leerkracht eens in de situatie van de jongeren die schoolmoe is en ontdek dat ‘slechte prestaties’ tal van oorzaken kunnen hebben. Probeer te achterhalen wat er écht aan de hand is.
  • Leer als beginnend leerkracht de nog ietwat onbekende context van tweedekansonderwijs beter kennen via deze video.

  

  

  

Leerkracht
Leerling
Secundair onderwijs
Leerloopbaan
Opvoedingssituatie
Schoolse vertraging (zittenblijven)