Een kind zoals een ander

“Xaro is een kind als een ander”, vertelt zijn leerkracht uit het tweede leerjaar. En toch moest de mama van Xaro zoeken naar een school die het zag zitten om haar motorisch beperkt zoontje op te nemen. Nochtans is er heel wat haalbaar voor Xaro.

  

  

Xaro heeft een motorische beperking, maar dat weerhoudt hem er niet van om les te volgen in een reguliere basisschool. Daarvoor gingen zijn ouders samen met de school op zoek naar de nodige ondersteuning. Die vonden ze onder meer in stagiaires en in de mensen van verzorgingsinstituut Sint-Jozef: zij werden de handen en voeten van Xaro en begeleiden ook de klasgenootjes om dat te worden. Met succes: iedereen wil maar wat graag Xaro’s hulpvriendje zijn.

  

  

Eventuele verwerkingsmogelijkheden 

  • Hou op basis van deze video een gesprek rond wat haalbaar en niet haalbaar is in uw school.
  • Bespreek in het schoolteam de gezamenlijke verantwoordelijkheden en het belang van ‘samen school maken’.
  • Laat u door deze video inspireren om multidisciplinair samen te werken en stageplaatsen te creëren voor zorgleerkrachten.

  

  

Directeur
Leerkracht
Ondersteunende partners
Ouder
Stagiair
Basisonderwijs
Lerarenopleiding
Inclusie
Beleidsvoerend vermogen
Schoolbeleid
Klasorganisatie
Diversiteit