Een middel tegen zittenblijven

Kan zittenblijven vermeden worden? Jongeren die omwille van een moeilijke thuissituatie hun punten zagen kelderen, denken van wel. Het enige waaraan nood is, is een leerkracht die écht naar hen luistert.

Achter een slecht cijfer schuilt soms meer dan ‘niet goed genoeg geleerd’. Maar je moet er als leerkracht natuurlijk wel naar vragen. Drie jongeren vertellen over hun nood aan een vertrouwenspersoon. Ze snakken naar een leerkracht die luistert, die vragen stelt, die kennis deelt en die de jongeren ook wakker schudt. Zo kunnen ze samen een succes van hun schoolcarrière maken.