Elke minuut telt mee

Te laat komen? In de derde kleuterklas van juf Saloua wordt dit zoveel mogelijk vermeden. Want niet alleen de laatkomer heeft daar last van, ook de andere kindjes ondervinden de nadelen ervan: het klassikale gebeuren wordt keer op keer onderbroken. 

Juf Saloua gaat heel bewust om met haar diverse klasgroep uit de derde kleuterklas: ze doen zoveel mogelijk in groep. Want een een-op-eenbenadering houdt volgens de juf de rest van de klas alleen maar achter. Maar allemaal samen, betekent dan ook echt sámen. En dus niet onderbroken door laatkomers, want hun onderbreking ontkracht de krachtige leeromgeving. Als een ware dirigent orkestreert juf Saloua dan ook haar diverse kleutergroep.

Af en toe werkt juf Saloua trouwens wél in kleinere groepjes. Heel bewust linkt de juf de taalzwakke kleuters dan aan de taalsterke. Zo houdt ze haar volledige klas scherp.