Geef ze een kans!

Hoe voelt het om de stempel ‘buitengewoon’ te moeten dragen? De jongeren uit de sociale organisatie ‘Betonne Jeugd’ spreken over de vooroordelen over buitengewoon onderwijs en de gevolgen voor hun leerparcours.

  

Verschillende jongeren in het buitengewoon onderwijs voelen zich afgekeurd. Ze krijgen geen kansen om te bereiken wat ze echt willen (en kunnen). De jongeren en de begeleiders van de sociale organisatie ‘Betonne Jeugd’ spreken over de vooroordelen en de gevolgen van doorverwezen worden naar het buitengewoon onderwijs.

De jongeren kregen door diverse redenen (een moeilijke thuissituatie, een beperking, gedragsproblemen) niet voldoende kansen binnen hun schoolloopbaan. Ze voelen zich gefrustreerd en gedemotiveerd. De cyclus van het buitengewoon onderwijs doorbreken en terug ‘opklimmen’ in de samenleving ervaren ze als heel moeilijk. Ze krijgen niet vaak bevestiging. Ze horen niet vaak dat ze goed zijn in iets. En dat uit zich in hun zelfbeeld.

De jongeren willen gehoord en aanvaard worden door de school en de maatschappij. Ze willen niet zomaar afgestraft worden. Ook jongeren uit het buitengewoon onderwijs zouden meer mogelijkheden moeten krijgen. Want hoewel iedereen anders is, verdient iedereen wel evenveel kansen.

  

Eventuele verwerkingsmogelijkheden 

  • Via deze video leren leraren en aanstaande leraren te vertrekken van de sterktes van hun leerlingen, en niet van hun zwaktes. Zo vermijden ze een negatief zelfbeeld en selffulfilling prophecies.

  

Leerling
Leerlingenbegeleider
Buitengewoon lager onderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs
Inclusie
Welbevinden
Leerloopbaan
Opvoedingssituatie
Armoede
Gezinsvervangende instelling