Ik lees, jij leest… wij lezen samen!

In basisschool De Schakel zetten ze in op een geïntegreerd evidence based leesbeleid. Een dat vertrekt van wat hun meertalige leerlingen écht nodig hebben en eindigt bij concrete lees- en leerwinst.

  

  

  

Basisschool De Schakel verwelkomt een heel divers publiek. Het merendeel van de kleuters en lagereschoolkinderen is meertalig. Soms is de school zelfs de enige plaats waar ze Nederlands horen en spreken. Vanuit de nood om het taalniveau van deze leerlingen te verbeteren, werkte de school een taalbeleidsplan uit. Daarin nam ze verschillende vakoverschrijdende methodieken op die nauw aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen.

Dagelijks wordt er gelezen in De Schakel. Bij dat leesinterventieprogramma van de school zijn alle leerkrachten betrokken. Er wordt systematisch en doelgericht gewerkt aan convergente differentiatie, en er wordt voortdurend gecheckt welk effect de leesinterventies hebben.

De leerkrachten van De Schakel gaan onder meer aan de slag met de LIST-methode (Lezen is Top). Ze gaan van luisteren naar lezen en praten,  om zo de woordenschat van de kinderen uit te breiden en een motor te zijn voor taalverwerving. De Schakel wil zijn leerlingen zo ondersteunen bij hun verdere leerloopbaan en hun kansen maximaliseren.

  

  

  

Eventuele verwerkingsmogelijkheden 

  • Gebruik dit als praktijkvoorbeeld om het belang van lezen te onderstrepen tijdens een bijeenkomst met de ouders.
  • Kaart op basis hiervan de noodzaak aan minder stereotype leesboeken aan bij uitgeverijen.

  

  

  

  

Leerkracht
Zorgcoördinator
Basisonderwijs
Lerarenopleiding
Klasorganisatie
Leerloopbaan
Armoede
Diversiteit
Anderstaligen
Schoolse vertraging (zittenblijven)