Kleine scholieren worden groot

Hoe ‘groot’ is een kleuter uit de derde kleuterklas eigenlijk al? Wat moet hij kunnen en wat nog niet? En wat leert hij op de kleuterschool? Als je dat als ouder niet weet, weet je ook niet of je kleuter straks klaar is voor de lagere school en wat hij daar dan zal oppikken. Precies daarom is er het project ‘De kleine scholier’.

  

  

Ouders zoveel mogelijk bij het schoolgebeuren betrekken: daar is het juf Joke van de derde kleuterklas om te doen. Via het project ‘De kleine scholier’ geeft ze inzicht in het leerproces van kinderen in de basisschool – meer bepaald tijdens de cruciale overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar. Een belangrijke stap, maar soms ook een moeilijke. Een goed begrip van de ouders kan daarbij helpen.

Via het project ‘De kleine scholier’ krijgen ouders uitleg, komen ze op klasbezoek en mogen ze zelfs meedoen. Taal vormt daarbij nooit een drempel, indien nodig komen er tolken en anders helpen de ouders elkaar. Zo leren ze naast de klas meteen ook elkaar beter kennen. 

  

  

Eventuele verwerkingsmogelijkheden 

 

  

  

Leerkracht
Basisonderwijs
Leerloopbaan
Opvoedingssituatie
Ouderbetrokkenheid