OKAN-leerkracht in het secundair onderwijs

Joke is leerkracht Nederlands in de Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) in een secundaire school. Een boeiende, leuke taak … maar ook soms moeilijk en uitdagend. 

  

  

Joke geeft met veel plezier Nederlands in de onthaalklas. Door er vaak les te geven, bouwt ze gemakkelijker een band op met de anderstalige nieuwkomers. Niet altijd even eenvoudig, er stromen ook vaak nieuwe leerlingen in tijdens het jaar. Toch merkt Joke een sterke verbondenheid tussen alle leerlingen.

Joke doet meer dan ‘lesgeven’. Bij OKAN komt meer kijken dan bij het reguliere onderwijs. De thuissituaties van de leerlingen zijn niet altijd optimaal – er is vaak sprake van slechte huisvesting, moeilijke familiale situaties of kansarmoede. Soms zijn de jongeren ook zwaar getraumatiseerd of zijn ze nog nooit naar school geweest. Dat maakt het moeilijk om te functioneren in de klasgroep.

De eerste week is nooit gemakkelijk: als tiener uit je vertrouwde omgeving weggerukt worden en terechtkomen in een vreemd land met een vreemde taal en andere gewoontes? Verschrikkelijk! Toch probeert Joke er samen met de rest van de klas snel het beste van te maken. Dat maakt haar job heel intens, maar tegelijk ook heel boeiend.

Joke komt regelmatig nog ex-leerlingen tegen. Ze hoort niets liever dan dat ze in het reguliere onderwijs terechtkwamen en dat ze het er goed doen. Ze vindt het fijn om te horen dat ze zich aansloten bij een sportclub en dat ze Belgische vrienden hebben gemaakt. Op dat moment merkt Joke dat OKAN het verschil heeft gemaakt.

  

  

Eventuele verwerkingsmogelijkheden 

  • Zet deze video in om leerkrachten die er niet vertrouwd mee zijn, kennis te laten maken met het OKAN-principe.
  • Trap via deze video een debat rond de vluchtelingenproblematiek op gang.
  • Gebruik deze video om het taalbeleid op school mee vorm te geven: hoe ondersteunen we leerlingen met een andere moedertaal? Wat doen we met leerlingen die uit OKAN komen en nu bij ons les volgen? Hoe kunnen we zorgen voor een betere aansluiting van deze jongeren?

  

  

Leerkracht
Secundair onderwijs
Diversiteit
Anderstaligen