Rugzak vol ervaringen

Anderstalige nieuwkomers hebben het lang niet altijd even gemakkelijk. Ze dragen vaak een grote rugzak vol ervaringen mee, waardoor leren en lesgeven een andere aanpak vragen. De geëngageerde leerkracht Stefanie vertelt ons er alles over.

  

  

Stefanie geeft les aan anderstalige nieuwkomers en doet dit met een enorm groot hart voor haar leerlingen. Ze beseft dat die het allesbehalve evident hebben: door de grote bagage die ze met zich meedragen, hebben ze nood aan een andere aanpak. Het accent ligt op ‘zich goed voelen’ en de leertrajecten worden meestal op individuele basis bekeken.

De successen die deze leerlingen boeken, zijn uiteenlopend. Sommigen overbruggen de kloof naar regulier onderwijs, voor andere blijkt de afstand te groot. Er wordt steeds gekeken naar wat het kind – of liever, de jongvolwassene – nodig heeft en daar wordt hij of zij naartoe geleid via het meest aangewezen vervolgtraject. Alles om die rugzak minder zwaar te laten doorwegen.

  

  

Eventuele verwerkingsmogelijkheden 

  • Start via het filmpje een gesprek rond het belang van welbevinden om tot leren te komen. 

  

  

Leerkracht
Secundair onderwijs
Lerarenopleiding
Welbevinden
Diversiteit
Anderstaligen