Meer over de Dag van de Ouder

Op 19 oktober is het de Dag van de Ouder. In heel Antwerpen richten we dan de spots op het partnerschap tussen scholen, jongeren en ouders.

LAAT U INSPIREREN

Werkt u graag aan mee aan de Dag van de Ouder? Dan geeft onderwijsbeleid u een duwtje in de rug:

  • De website is een online-inspiratiewijzer die u overlaadt met ideeën, tips en voorbeelden.
  • Bovendien ontvangt u als deelnemende school een gratis communicatiepakket en attenties voor de ouders van uw leerlingen. Schrijf uw school in voor 30 juni en ontvang uw gratis pakket.

CREËER UW DAG

Natuurlijk zijn úw ouders niet dezelfde als die van andere scholen. Creëer daarom uw eigen Dag van de Ouder, met acties en attenties die uw ouders charmeren. Laat u daarvoor inspireren door uw leerlingen, uw schoolteam en uw oudervereniging. Ze zijn een inspiratiebron én een helpende hand.

Door samen te werken kleurt u de Dag van de Ouder op een succesvolle manier in.

Doel van de Dag van de Ouder

Op de  Dag van de Ouder geven scholen de boodschap aan ouders: ' groeien doen we samen'. Ouders en scholen werken samen om kinderen en jongeren méér kansen te bieden.  Maar bovenal wil de Dag van de Ouder een feestdag zijn, waarop uw school de ouders in de bloemetjes zet. Zo maakt u duidelijk dat uw school niet zonder betrokken ouders kan, en beloont u alle ouders voor hun steun.

Ouders spelen een belangrijke rol

Het aantal leerlingen dat zonder diploma uitstroomt ligt in Antwerpen dubbel zo hoog dan in Vlaanderen. Deze ongekwalificeerde uitstroom staat omwille van de negatieve sociaal-economische gevolgen ook hoog op de Europese agenda. 

De mate waarin ouders betrokken zijn bij het schoollopen van hun kinderen heeft een belangrijke impact op het al dan niet behalen van een diploma. Ouders spelen een belangrijke rol als ondersteuner bij het onderwijs van jongeren.

OUDERBETROKKENHEID IS EEN MIDDEL

Ouderbetrokkenheid is geen doel op zich maar een middel. Ouders die hun kind thuis ondersteunen, een positieve houding hebben tegenover de school, de dialoog voeren met de school over hun kind, geïnformeerd zijn over het onderwijs van hun kinderen, … dit is de ouderbetrokkenheid waarop we op de Dag van de Ouder willen focussen. 

Op de Dag van de Ouder kunnen scholen de rol van ouders erkennen en benadrukken dat samenwerking noodzakelijk is: dankuwel om samen met ons mee te werken aan een geslaagde schoolloopbaan van uw kind. 

Scholen kunnen zich op deze dag engageren om ouders te ondersteunen in deze rol door bv. infomomenten te organiseren, participatie te bevorderen, activiteiten te organiseren, kennismaking met leerkrachten te faciliteren,….

De Dag van de Ouder is de kick-off voor hernieuwde aandacht voor ouderbetrokkenheid op de derde donderdag van oktober (19/10/2017). Maar ouderbetrokkenheid is ook een actiepunt waar heel het schooljaar aandacht voor moet zijn.

Nuttige links voor secundaire scholen

De Dag van de Ouder is een actie van Prevent dat past binnen het lokaal actieplan Ouderbetrokkenheid