100 jongeren ontvangen een CompetentiePaspoort (ComPas)

Jongeren ontvangen ComPas certificaat

Op woensdag 3 mei bedankte de stad Antwerpen meer dan 100 jongeren voor hun uitzonderlijke inzet. De jongeren ontvingen een ComPas-certificaat in aanwezigheid van schepen voor jeugd Nabilla Ait Daoud en schepen voor onderwijs Claude Marinower.

ComPas staat voor CompetentiePaspoort. Het is een certificaat voor jongeren die zich op vrijwillige basis inzetten om andere jongeren of kinderen te ondersteunen. Zo ontwikkelen de vrijwilligers sociale competenties of vaardigheden die een grote troef zijn voor hun latere studie of loopbaan. In plaats van een diploma krijgen ze daarvoor een CompetentiePaspoort.

ComPas-labels voor organisaties en scholen

Zowel op school als daarbuiten nemen heel wat jongeren een sleutelrol op als monitor, peercoach, mentor, jeugdadviseur, tutor,... Zo ondersteunen ze als vrijwilliger op heel diverse manieren andere jongeren of kinderen. Om jongeren hierin te begeleiden en hun competenties te vergroten, richten heel wat organisaties trajecten en begeleiding in.

ComPas trajecten

Alle trajecten die het kwaliteitslabel ComPas ontvangen, werken aan dezelfde vijf kerncompetenties: samenwerken, contactvaardig zijn, inlevingsvermogen bezitten, zelfreflectie en omgaan met feedback. Deze competenties werden gekozen na overlegmomenten met werkgevers, onderwijs- en jeugdwerkpartners.

ComPas wordt mee ondersteund door Unizo, VDAB, Vivo (Vlaams instituut voor vorming en opleiding in de social profit), VVJ (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten), Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Stedelijk Onderwijs Antwerpen, Vredescentrum, PAJ (Platform Allochtone Jeugdwerkingen) en Verso (Vereniging voor Social Profit Ondernemingen).

Meer informatie is beschikbaar op www.antwerpen.be/compas.